Wydarzenia

Podaż pieniądza w czerwcu 2017 r.

Data publikacji strony: 21-07-2017

W czerwcu br. podaż pieniądza M3 zmniejszyła się o 2,7 mld zł. Do zmniejszenia pieniądza M3 przyczynił się głównie spadek zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych.

Dane opublikowane przez NBP 21 lipca br. wskazują, że w czerwcu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 2,7 mld zł mniejszy niż na koniec maja 2017 r.

W czerwcu br. wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zmniejszyła się o 5,4 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 246,5 mld zł. Spadek depozytów i innych zobowiązań wobec sektora instytucji samorządowych wyniósł 2,3 mld zł, tj. 5,9 proc., do poziomu 37,1 mld zł. Zwiększyła się natomiast wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych o 3,4 mld zł, tj. o 0,5 proc., i wyniosła 712,7 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków przyrósł o 1,8 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 176,6 mld zł.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największy spadek odnotowano dla aktywów zagranicznych netto – o 11,8 mld zł, tj. 5,2 proc., do wysokości 216,6 mld zł. Zmniejszyło się również zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego o 3,7 mld zł, tj. o 1,7 proc., do poziomu 217,9 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,7 mld zł, tj. o 0,7 proc., do 672,8 mld zł, a zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 1,5 mld zł, tj. o 0,4 proc., do 353,7 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza

.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję