Wydarzenia

Podaż pieniądza w lipcu 2017 r.

Data publikacji strony: 23-08-2017

W lipcu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 3,5 mld zł. Do zwiększenia pieniądza M3 przyczynił się głównie przyrost pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków oraz depozytów i innych zobowiązań banków wobec niemonetarnych instytucji finansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 sierpnia lipca br. wskazują, że w lipcu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 3,5 mld zł większy niż na koniec czerwca 2017 r.

W lipcu br. stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków przyrósł o 1,4 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 178 mld zł. Wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec sektora niemonetarnych instytucji finansowych wyniósł 1,2 mld zł, tj. 2,5 proc., do poziomu 50,9 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 0,8 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 247,2 mld zł. Zmniejszyła się natomiast wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych o 1,1 mld zł, tj. o 0,1 proc., i wyniosła 711,6 mld zł.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największy przyrost odnotowano dla aktywów zagranicznych netto – o 3,7 mld zł, tj. 1,7 proc., do wysokości 220,3 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 1,5 mld zł, tj. o 0,4 proc., do 355,2 mld zł, a zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 1,0 mld zł, tj. o 0,2 proc., do 671,8 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję