Wydarzenia

Podaż pieniądza w sierpniu 2017 r.

Data publikacji strony: 22-09-2017

W sierpniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 5,6 mld zł. Do zwiększenia pieniądza M3 przyczynił się głównie wzrost zobowiązań wobec gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw.

Dane opublikowane przez NBP 22 września br. wskazują, że w sierpniu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 5,6 mld zł większy niż na koniec lipca 2017 r.

W sierpniu br. stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków przyrósł o 0,9 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 178,9 mld zł. Wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych wyniósł 2,1 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 713,7 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 2,8 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 250 mld zł. Zwiększyła się również wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec funduszy ubezpieczeń społecznych o 1,5 mld zł, tj. o 40,3%, do wysokości 5,4 mld zł.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największy przyrost odnotowano dla zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego – o 3,8 mld zł, tj. o 1,8 proc., do wysokości 221,8 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 3,5 mld zł, tj. o 1 proc., do 358,7 mld zł, a zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,3 mld zł, tj. o 0,2 proc., do 673,1 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję