Wydarzenia

Podaż pieniądza w okresie czerwiec-wrzesień 2017 r.

Data publikacji strony: 23-10-2017

W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie danych pochodzących z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. Dane za okres czerwiec-sierpień 2017 r. opublikowane zostały powtórnie (zastąpiły dane udostępnione wcześniej, pochodzące z dotychczasowego systemu sprawozdawczego). Dane dla szeregów czasowych poszczególnych kategorii do maja 2017 r. włącznie pochodzą z dotychczasowego systemu.

Opublikowane szeregi czasowe:

Informacja o publikacji danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

We wrześniu br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 6,1 mld zł. Najwięcej przyrosły depozyty i inne zobowiązania banków wobec gospodarstw domowych oraz pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków).

Dane opublikowane przez NBP 23 października br. wskazują, że we wrześniu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 6,1 mld zł wyższy niż na koniec sierpnia 2017 r.

We wrześniu br. wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zwiększyła się o 2,2 mld zł, tj. o 0,9 proc., i wyniosła 252,2 mld zł. Przyrost depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 0,9 mld zł, tj. 0,1 proc., do poziomu 714,2 mld zł. Zwiększyła się również wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora funduszy ubezpieczeń społecznych – o 0,7 mld zł, tj. o 13,8 proc., do poziomu 6,1 mld zł. Stan zasobów pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) zwiększył się o 2,0 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 180,9 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,7 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 677,8 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 2,0 mld zł, tj. o 0,6 proc., do 361,0 mld zł, a zadłużenie niemonetarnych instytucji finansowych o 1,8 mld zł, tj. o 2,2 proc., do poziomu 81,1 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję