Komunikaty

Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego

Data publikacji strony: 10-07-2017

W dniu 30 czerwca 2017 r. Zarząd NBP rozpatrzył i przyjął dokument pt. Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego.

Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu najlepszych międzynarodowych praktyk, odnoszących się do zasad organizacji nadzoru systemowego, związanych przede wszystkim z zapewnieniem transparentności i efektywności stosowanej przez bank centralny polityki w obszarze nadzoru systemowego.

Potrzeba weryfikacji polityki nadzorczej wynika ze zmieniających się uwarunkowań regulacyjnych w obszarze systemu płatniczego. Wśród najistotniejszych czynników wpływających na konieczność podjęcia działań w tym zakresie należy wymienić przede wszystkim:

  • zmiany legislacyjne, które istotnie wpłynęły na zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru systemowego sprawowanego przez Prezesa NBP;
  • potrzebę odzwierciedlenia w polityce nadzorczej aktualnych standardów międzynarodowych dotyczących problematyki cyberbezpieczeństwa jako istotnego zagadnienia, które powinno być ocenione i uwzględniane także w działaniach banków centralnych w obszarze nadzoru systemowego.

W aspekcie podmiotowym, stosownie do zmian przepisów prawa, polityka w zakresie sprawowania nadzoru systemowego została rozszerzona o schematy płatnicze.
W aspekcie przedmiotowym, dokument ten został uzupełniony w szczególności o standardy dotyczące kwestii cyberbezpieczeństwa.

Plik do pobrania:

Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję