Raporty NBP

Raport o rynku pracy w III kw. 2016 r.

Data publikacji strony: 02-01-2017

Analizy NBP: W III kwartale 2016 r. sytuacja na rynku pracy była wciąż bardzo dobra, ale wzrost liczby pracujących w gospodarce okazał się najniższy od trzech lat. Wzrost nominalnych wynagrodzeń nie przyspieszył, bo firmy wciąż uważnie kontrolowały koszty pracy. Niekorzystną tendencją jest zahamowanie wzrostu aktywności zawodowej, która w poprzednich latach równoważyła ubytki liczby osób w wieku produkcyjnym.

Liczba osób pracujących w całej gospodarce wyhamowuje wzrost. Wyniósł on 0,2% r/r wobec 1,2% r/r w II kw., choć w dalszym ciągu utrzymuje się rekordowo wysoka liczba wolnych miejsc pracy i najniższe w historii bezrobocie. Osłabienie wzrostu liczby pracujących było częściowo spowodowane silnym spadkiem liczby Polaków zaangażowanych w pracę w rolnictwie.

Na nieco mniejsze zapotrzebowanie na pracę w III kw. br. wskazuje obniżenie się przeciętnej liczby przepracowanych godzin. Wydaje się, że firmy z jednej strony oferują stabilniejszą pracę osobom już zatrudnionym (wyraźnie wzrasta zatrudnienie najemne na czas nieokreślony), ale w porównaniu z początkiem 2016 roku zmniejszyły liczbę nowych przyjęć do pracy.

Podaż pracy obniżyła się, co wynikało ze spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym nieskompensowanego wzrostem współczynnika aktywności zawodowej. Coraz niższy wzrost aktywności zawodowej wynika przede wszystkim z wyhamowywania wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym.

Stopa bezrobocia BAEL po raz kolejny osiągnęła rekordowo niski poziom - 6,1% (sa), ale liczba bezrobotnych utrzymała się powyżej poziomu 1 mln osób. Tym samym na spadek stopy bezrobocia bardziej wpłynęła mniejsza podaż pracy niż wzrost liczby pracujących. Szybko rosnąca liczba pracujących w Polsce imigrantów oznacza, że wobec bardzo niskiego bezrobocia firmy radzą sobie z niedoborami pracowników poprzez częstsze zatrudnianie imigrantów.

Tempo wzrostu płac w gospodarce w III kw. 2016 r. było nieco niższe niż kwartał wcześniej (odpowiednio 4,1% r/r wobec 4,3% r/r), choć coraz więcej przesłanek wskazuje na prawdopodobne przyśpieszenie wzrostu płac w kolejnych kwartałach. Na obniżenie dynamiki w III kw. 2016r. wpłynęły słabsze niż kwartał wcześniej dane o wzroście wynagrodzeń w budownictwie i usługach rynkowych, natomiast coraz dynamiczniej rosły wynagrodzenia w przemyśle.

Szersza analiza w raporcie poświęcona została badaniu powiększającej się grupy osób deklarujących obowiązki rodzinne jako powód nieaktywności na rynku pracy. Okazuje się, że sukcesywny wzrost liczby osób nieaktywnych na rynku pracy z powodów rodzinnych jest zauważalny już od 2014 roku.


Zobacz: Kwartalny raport o rynku pracy w III kw. 2016 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję