Komunikaty

Informacja o przeprowadzonej ocenie zasad funkcjonowania schematów płatniczych Visa Europe i Mastercard

Data publikacji strony: 09-10-2017

Prezes Narodowego Banku Polskiego dokonał oceny zasad funkcjonowania działających w Polsce czterostronnych schematów płatniczych podlegających nadzorowi innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub odpowiedniego organu Unii Europejskiej, tj. schematu płatniczego pn. „Visa Europe”, prowadzonego przez organizację płatniczą Visa Europe Limited oraz schematu płatniczego pn. „Mastercard”, prowadzonego przez organizację płatniczą MasterCard Europe S.A. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że zasady funkcjonowania obydwu poddanych ocenie schematów płatniczych zapewniają w wystarczającym stopniu bezpieczeństwo i sprawność ich funkcjonowania, a także infrastruktury, systemów płatności i schematów płatniczych, z którymi te schematy są powiązane.

W konsekwencji, na podstawie art. 132zo ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572, z późn. zm.), organizacje płatnicze Visa Europe Limited oraz MasterCard Europe S.A. zostały zwolnione z obowiązku uzyskania zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie schematu płatniczego i mogą w dalszym ciągu prowadzić schematy płatnicze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję