Komunikaty

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku

Data publikacji strony: 13-12-2017

Wysoki napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, dzięki reinwestycjom zysków firm z udziałem inwestorów bezpośrednich
W 2016 roku napływ netto inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł 54,9 mld zł, podaje NBP w raporcie dotyczącym inwestycji bezpośrednich. Dominującą pozycją były, po raz kolejny, reinwestycje zysków w kwocie 34,2 mld zł. Była to najwyższa z dotychczas odnotowanych kwot reinwestycji zysków i wynikała w dużej mierze z rekordowo wysokich dochodów podmiotów z udziałem inwestorów bezpośrednich. Największe reinwestycje zysków dotyczyły przetwórstwa przemysłowego, natomiast największy wzrost dochodów odnotowano w działalności związanej z obsługą nieruchomości. Nową informacją zamieszczoną w raporcie jest opis napływu inwestycji bezpośrednich w branże innowacyjne, których rola w ostatnich latach rośnie. Wzrost transakcji w tym obszarze wiąże się przede wszystkim z wyższą niż przeciętna dochodowością istniejących już przedsiębiorstw i związaną z tym większą możliwością reinwestycji zysków.

Rekordowe polskie inwestycje bezpośrednie za granicą?
W 2016 roku polscy inwestorzy bezpośredni zainwestowali za granicą 31,8 mld zł, przy czym największy wpływ na wartość tych transakcji miały przekształcenia organizacyjne w obszarze funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które związane były z wprowadzonymi w listopadzie 2016 zmianami w ich opodatkowaniu. W konsekwencji fundusze inwestycyjne, w miejsce swoich inwestycji portfelowych za granicą, dokonywały inwestycji w te same podmioty, lecz za pośrednictwem tworzonych przez siebie spółek krajowych. Inwestycje te zgodnie ze standardami międzynarodowymi zostały zakwalifikowane jako inwestycje bezpośrednie. W ten sposób, w 2016 roku odnotowano wzrost transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o 15,3 mld zł, kosztem inwestycji portfelowych.

W raporcie zaprezentowano po raz pierwszy jaką część polskich inwestycji bezpośrednich za granicą stanowią inwestycje dokonywane przez podmioty (rezydentów) zarówno pod kontrolą krajową, a jaką przez firmy kontrolowane zza granicy. Podmioty pod kontrolą krajową posiadały na koniec 2016 roku należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą o wartości 72,2 mld zł, a firmy będące pod kontrolą podmiotów zagranicznych 50,2 mld zł.

Największą część polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą będących pod kontrolą rezydentów stanowiły inwestycje związane z optymalizacją podatkową, polegającą na inwestycji krajowego podmiotu w zagraniczną spółkę holdingową w celu dokonania docelowej inwestycji z powrotem w kraju (tzw. roundtripping), wynoszące 34,9 mld zł, (29% polskich inwestycji bezpośrednich za granicą ogółem). Struktury powstałe w wyniku wspomnianej powyżej reorganizacji funduszy inwestycyjnych także mieszczą się w ramach roundtrippingu. Pozostałe inwestycje prywatne zamknęły się kwotą 20,5 mld zł (17%), a inwestycje firm pod kontrolą Skarbu Państwa wyniosły 16,8 mld zł. (14%). W inwestycjach krajowych podmiotów kontrolowanych przez nierezydentów można było wyróżnić inwestycje związane z kapitałem w tranzycie dokonywane przez podmioty prowadzące rzeczywistą działalność wynoszące 11,5 mld zł (9%) i pozostałe inwestycje bezpośrednie krajowych podmiotów będących pod kontrolą nierezydentów, w kwocie 38,7 mld zł (32%).

Jak interpretować polskie inwestycje bezpośrednie za granicą?
Przy interpretacji danych o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą należy pamiętać, że prezentują one kraje i rodzaje działalności podmiotów, do których bezpośrednio płyną środki rezydentów. Oznacza to, że jeżeli do inwestycji wykorzystują oni np. spółki w Luksemburgu, to w danych nie będzie widoczna rzeczywista docelowa inwestycja, tylko inwestycja w Luksemburgu. Wpływa to zasadniczo zarówno na obraz struktury geograficznej, jak i struktury branżowej polskich inwestycji bezpośrednich za granica. Stąd w przypadku polskich inwestycji bezpośrednich za granicą największy udział mają inwestycje w Luksemburgu, na Cyprze czy w Szwajcarii; często są to przedsiębiorstwa finansowe. Ponadto wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą pomniejszają zobowiązania polskich inwestorów wobec swoich podmiotów zależnych. Polscy inwestorzy zakładają w Szwecji spółki, które emitują obligacje na rynkach europejskich i przekazują pozyskany kapitał do Polski, co odnotowuje się jako ujemną wartość w polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą. Na koniec 2016 roku wartość takich zobowiązań podmiotów pod kontrolą rezydentów wynosiła 22,7 mld zł, głownie były to zobowiązania podmiotów pozostających pod kontrolą Skarbu Państwa.

Zobacz raport: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję