Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 04-05-2020

Ankietowane banki już w I kwartale 2020 r. dokonały zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla aktywności gospodarczej. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw skala zacieśnienia polityki kredytowej była największa od połowy 2009 r. Jednocześnie większość banków zaoferowała obecnym kredytobiorcom czasowe zawieszenie spłat rat kredytów.

Zaostrzanie polityki kredytowej ma być kontynuowane w II kwartale br., a skala tego zaostrzenia będzie znaczna. Banki spodziewają się przy tym spadku popytu na większość kategorii kredytu.

W dniu 4 maja 2020 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2020 r., oraz przewidywania banków na II kwartał 2020 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą w pierwszej połowie kwietnia 2020 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%.

Ze względu na wysoką niepewność co do gospodarczych skutków epidemii COVID-19 odpowiedzi banków dotyczące przewidywań na II kwartał 2020 r. należy traktować z dużą ostrożnością. W szczególności przewidywania banków wyrażone w momencie wypełniania ankiety mogą nie uwzględniać istotnych wydarzeń, w tym w szczególności w zakresie działań instytucji publicznych, które miały miejsce w późniejszym okresie.

W I kwartale 2020 r. ankietowane banki kontynuowały zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i jednocześnie nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów. Banki odnotowały dalszy spadek popytu na kredyty zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. W II kwartale 2020 r. banki przewidują bardzo silne zaostrzenie polityki kredytowej we wszystkich kategoriach kredytów, zwłaszcza na kredyty długoterminowe dla MSP, oraz spadek popytu, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw.

Ankietowane banki zaostrzyły kryteria oraz większość warunków udzielania kredytów mieszkaniowych, z wyjątkiem pozaodsetkowych kosztów kredytu. W I kwartale 2020 r. banki zaobserwowały umiarkowany wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. W kolejnym kwartale banki deklarują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz oczekują bardzo silnego spadku popytu na kredyt.

W I kwartale 2020 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz wszystkie warunki ich udzielania. Ankietowane podmioty zaobserwowały spadek popytu na kredyty konsumpcyjne. W II kwartale 2020 r. banki planują jeszcze silniej zaostrzyć politykę kredytową oraz oczekują głębokiego spadku popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-07-23
1 EUR4,5747
1 USD3,8851
1 CHF4,2208
1 GBP5,3349
100 JPY3,5166

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję