Komunikaty

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP otwarty

Data publikacji strony: 11-09-2020

11 września 2020 r. prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński uroczyście otworzył Krakowski Salon Ekonomiczny NBP.

Misją Salonu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, historii pieniądza i złotego oraz roli Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa.

Edukacja ekonomiczna jest jednym z celów Narodowego Banku Polskiego. Najlepszym sposobem na osiągnięcie sukcesów w tym obszarze jest udział w ciekawym, interaktywnym projekcie lub zaproszenie do odwiedzenia miejsca, w którym bezpośrednio można poznać tajniki finansów – podkreślał prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości otwarcia Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP napisał: To niezwykle cenne, że bank centralny Rzeczypospolitej (…) podejmuje także ogromnie istotne wyzwania w zakresie edukacji ekonomicznej. Jest to szczególnie ważne i potrzebne w dzisiejszych czasach, kiedy nie tylko profesjonaliści w dziedzinie bankowości, lecz bez mała wszyscy Polacy na co dzień korzystają z usług instytucji finansowych.

Symbolika nazwy – Krakowski Salon Ekonomiczny NBP

Salon w swojej idei jest otwartym miejscem spotkań i wymiany myśli, dlatego oddana dla publiczności wystawa w sposób retrospektywny porusza najważniejsze zagadnienia związane z historią pieniądza w Polsce. W przeszłości salony były miejscem spotkań i wymiany myśli politycznych, społecznych, artystycznych. W chwili obecnej związane są z najciekawszymi wydarzeniami artystycznymi i naukowymi.

Rolą Salonu jest przekazywanie sprawdzonej wiedzy i pomoc w mądrym spędzaniu czasu. Zależy nam na interakcji z publicznością, dlatego komunikujemy się w sposób nowoczesny i niekonwencjonalny. Kontekstem do poznawania jest interaktywna ekspozycja, która za pomocą obrazu, słowa i nowoczesnych technologii prezentuje najważniejsze fakty związane z powstawaniem pieniądza, ewolucją systemu monetarnego oraz dziejów gospodarki – mówi Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie.

Ekspozycja

Licząca ponad 800 m2 powierzchnia wystawiennicza Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP daje zwiedzającemu możliwość poznania wielu ważnych faktów, odnoszących się bezpośrednio do dziejów pieniądza na ziemiach polskich oraz roli i zadań Narodowego Banku Polskiego, jako centralnego banku państwa. Ekspozycję Salonu tworzą trzy uzupełniające się moduły tematyczne: Sala Polska, Sala NBP z Gabinetem Numizmatycznym i Sala Krakowska.

Goście przebywający w przestrzeni wystawowej mają poczucie aktywnego obcowania z przeszłością. Dzięki nowoczesnym technologiom kontakt z artefaktami jest realnym doświadczeniem, a zwiedzający stają się jednymi z bohaterów trwającej opowieści, która ma pomóc w interpretacji wielu zjawisk zachodzących w historii polskiej gospodarki. To jedyne w swoim rodzaju zaproszenie do myślenia i poznawania, któremu sprzyja zapewnienie interakcji z elementami wystawienniczymi.

Krakowski kontekst

Osadzenie narracji w kontekście historii Krakowa ukazuje bardzo silny wpływ stolicy Małopolski na losy Rzeczypospolitej. By zaakcentować ten fakt, w przestrzeni wystawienniczej wyodrębniono Salę Krakowską, w której zaprezentowano doniosły wpływ królewskiego miasta i jego wybitnych osobowości, m.in. monarchów, bankierów, ekonomistów, ludzi kultury, sztuki i nauki na kształtowanie się oraz budowanie polskiej gospodarki.

Sale Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP otwarte na spotkania

Krakowski Salon Ekonomiczny NBP to miejsce otwarte na nowe idee. Istotną formą działalności Salonu będą organizowane tutaj debaty, konferencje i wydarzenia z udziałem naukowców, przedsiębiorców, nauczycieli oraz ludzi kultury i sztuki. Na cele wystawienniczo-edukacyjne przeznaczono ponad 2200 m2, gdzie do dyspozycji organizatorów wydarzeń specjalnych oddane zostały cztery sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Misja – edukacja

Podstawowym celem Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP jest dydaktyka realizowana na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji i prezentacji. Z myślą o uczniach szkół podstawowych i średnich opracowano programy edukacyjne dostosowane do danej grupy wiekowej. Tematy lekcji będą dotyczyły m.in. płacideł i wymiany towarowej w Małopolsce, historii pieniądza kruszcowego i papierowego w dawnej Rzeczypospolitej, symboliki monety, wybitnych osobowości polskiej ekonomii oraz Narodowego Banku Polskiego i jego roli jako banku centralnego państwa.

Celem zajęć edukacyjnych będzie nie tylko zaprezentowanie zasad funkcjonowania i roli banku centralnego, ale również przekazanie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej. W ramach działalności edukacyjnej Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP organizowane będą cykliczne konferencje, spotkania i dyskusje z udziałem autorytetów z zakresu bankowości, ekonomii, gospodarki i numizmatyki.

Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla zwiedzających indywidualnie oraz grup zorganizowanych będzie bezpłatne. Cenną pamiątką dla grup szkolnych, które odwiedzą Krakowski Salon Ekonomiczny NBP, stanie się symboliczny medal wydrukowany w technologii 3D.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej nbp.pl/kse

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-06-15
1 EUR4,5306
1 USD3,7349
1 CHF4,1601
1 GBP5,2617
100 JPY3,3913

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję