Komunikaty

Władysław Zawadzki i Michał Kalecki na monetach kolekcjonerskich NBP

Data publikacji strony: 26-10-2022

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwie nowe srebrne monety kolekcjonerskie z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – „Władysław Zawadzki” oraz „Michał Kalecki”.

Narodowy Bank Polski poinformował, że od dziś są dostępne dwie nowe monety kolekcjonerskie z serii „Wielcy polscy ekonomiści” – „Władysław Zawadzki” oraz „Michał Kalecki”. Monety – każda o nominale 10 zł – będzie można nabyć w cenie 170 zł za monetę we wszystkich  Oddziałach Okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner. Monety są wykonane ze srebra o próbie Ag 925, każda z monet ma średnicę 32 milimetry i masę 14,14 grama.

Władysław Marian Zawadzki (1885–1939) był ekonomistą i politykiem. Od 1917 r. wykładał ekonomię na warszawskich uczelniach i na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1931 r. objął stanowisko wiceministra skarbu, zaś rok później przyjął tekę ministra tego resortu. Funkcję tę piastował do 1935 r. Okres jego urzędowania przypadł na czas wielkiego kryzysu. Zawadzki prowadził politykę równowagi budżetowej oraz stabilnej waluty, przeciwstawiając się koncepcjom dewaluacji złotego. Zawadzki był jednym z prekursorów zastosowania narzędzi matematycznych w ekonomii. Opowiadał się za teorią równowagi ogólnej. Był przeciwny rozbudowanym wydatkom państwa i aktywnej polityce społecznej.

Na rewersie monety „Wielcy polscy ekonomiści – Władysław Zawadzki” znajduje się wizerunek Władysława Zawadzkiego na tle stylizowanych kwadratów, daty jego urodzin i śmierci oraz cytat pochodzący z dzieła Teoria produkcji.

Na awersie monety, poza stałymi elementami, takimi jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał oraz oznaczenie roku emisji, w tle znajdują się stylizowane kwadraty i wykresy.

Michał Kalecki (1899–1970) był wybitnym polskim ekonomistą. Studiował na kilku uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Gdańskiej i choć nie ukończył żadnej z nich, samodzielnie zgłębiał wiedzę ekonomiczną. W 1929 r. rozpoczął pracę w Instytucie Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen. W 1933 r. wydał wizjonerskie studium Próba teorii koniunktury, w którym przedstawił teorię efektywnego popytu. Po otrzymaniu stypendium Fundacji Rockefellera wyjechał w 1936 r. do Szwecji. Następnie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie współpracował z kilkoma ośrodkami akademickimi. Przełożył swoją teorię na język angielski, ukazała sią ona w 1939 r.
W czasie wojny Kalecki został zatrudniony w Oksfordzkim Instytucie Statystycznym. Od 1946 r. piastował stanowisko zastępcy dyrektora Działu Stabilizacji i Rozwoju w Departamencie Gospodarczo-Społecznym Sekretariatu ONZ. Wrócił do Polski w 1955 r. Poświęcił się wówczas przede wszystkim pracy naukowej. Wykładał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, pełnił też funkcję doradcy rządów kilku państw. Był kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1970 r., ale śmierć uczonego zamknęła drogę do tego wyróżnienia. Kalecki zajmował się teorią koniunktury, problemami planowania gospodarczego, jak również zagadnieniami dochodu narodowego. W swoich badaniach zgłębiał teorię rozwoju gospodarczego. Szczególną wagę przykładał do kwestii zapewnienia pełnego zatrudnienia. Swoje główne koncepcje sformułował trzy lata przed Johnem Maynardem Keynesem, z którym wcześniej nawiązał znajomość. Wszystkie publikacje Kaleckiego zostały wydane w języku angielskim.

Na rewersie monety „Wielcy polscy ekonomiści – Michał Kalecki” znajduje się wizerunek Michała Kaleckiego, daty jego urodzin i śmierci oraz tytuły wybranych prac.

Na awersie monety, poza stałymi elementami, takimi jak wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, nominał oraz oznaczenie roku emisji, umieszczony został cytat z monografii Kapitalizm. Koniunktura i zatrudnienie.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety

Więcej informacji można znaleźć w folderach emisyjnych: Władysław Zawadzki, Michał Kalecki.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 8 listopada 2022 r. Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „90. rocznica powstania Znaku Rodła”.

Kontakt dla mediów:
e-mail press@nbp.pl,
tel. +48 22 185 20 12

***

Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi okazję do upamiętnienia ważnych historycznych rocznic i postaci oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauka i tradycją. Monety kolekcjonerskie wykonywane są ze złota i srebra i często uatrakcyjniane poprzez dodanie elementów wykonanych z innych materiałów – np. bursztynu, krzemienia pasiastego czy szkła lub technik dodatkowych np. nadruków wykonanych w technice tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowienie laserowego. Monety kolekcjonerskie pakowane są w kapsuły i umieszczane w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat.

Monety okolicznościowe w standardzie obiegowym i wartości nominalnej 5 zł wykonane są ze stopu MN 25 (pierścień) oraz CUAl6Ni2 (rdzeń).

Wszystkie monety kolekcjonerskie i okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa umieszczony na nich nominał. Niezależnie od wysokości nominału oraz ustalonej w NBP ceny sprzedaży monety kolekcjonerskie mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa rynek numizmatyczny.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję