Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 czerwca 2022 r.

Data publikacji strony: 29-06-2022

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Kaźmierczak, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z informacją na temat:

  • budowy nowego systemu RTGS w złotych –SORBNET3, przygotowaną przez Narodowy Bank Polski;
  • planów rozwoju Systemu Płatności Mobilnych BLIK oraz Systemu BLIK-Euro, przygotowaną przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o.;
  • funkcjonowania Programu Polska Bezgotówkowa, przygotowaną przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski:

  • Informacją na temat wymogu wypełniania przez polskie instytucje finansowe obowiązków wynikających
    z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006;
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w I kwartale 2022 r.;
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych
    w I kwartale 2022 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w październiku 2022 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 czerwca 2022 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-25
1 EUR4,6884
1 USD4,5111
1 CHF4,7729
1 GBP5,4497
100 JPY3,2361

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję