Komunikaty

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 28 października 2022 r.

Data publikacji strony: 28-10-2022

W dniu 28 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie prowadził Pan Rafał Sura, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z informacją na temat::

 • oceny funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2022 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski;
 • harmonizacji i dostosowania wybranych procesów rozrachunkowych KDPW do zmian w systemach rozrachunku UE, przygotowaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych;
 • statusu wdrożenia Sektorowego centrum Usług AML, przygotowaną przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Krajową Izbę Rozliczeniową oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją o wdrożeniu mechanizmu Ciągłego Rozrachunku Brutto CGS dla systemu Euro Elixir,
 • Informacją o przygotowaniach do konsolidacji T2/T2S w kontekście systemu Euro Elixir,
 • Informacją o rozwoju płatności natychmiastowych w walucie euro,
 • Informacją na temat oceny spełniania przez system płatności BlueCash standardów CPMI-IOSCO, określonych w Zasadach dotyczących infrastruktury rynków finansowych (Principles for Financial Market Infrastructures),
 • Analizą opłat i prowizji związanych z korzystaniem z rachunku płatniczego w Polsce (wg danych na dzień 31 grudnia 2021 r.),
 • EWIB 2.0 – 5 lat funkcjonowania systemu Internetowa Baza Ewidencji Numerów Instytucji Finansowych,
 • Informacją o kartach płatniczych za II kwartał 2022 r.;
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w II kwartale 2022 r.;
 • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w II kwartale 2022 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w grudniu 2022 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29 czerwca 2022 r. (PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję