Komunikaty

Bilans płatniczy Polski w grudniu 2021 r.

Data publikacji strony: 14-02-2022

Dane NBP: W grudniu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (11,7 mld zł), dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) i dochodów wtórnych (5,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,9 mld zł).

Z opublikowanych 14 lutego 2022 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za grudzień 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł.

W grudniu 2021 r. wartość eksportu towarów wyniosła 111,3 mld zł, co oznacza wzrost o 20,9 mld zł (tj. o 23,1 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Grudzień, podobnie jak listopad 2021 r., charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do grudnia 2020 r. wzrosła o 35,2 mld zł (tj. o 40,1 proc.) i osiągnęła poziom 123,0 mld zł. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategorii obejmującej paliwa nieprzetworzone (gaz ziemny i ropa naftowa).

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 27,0 mld zł i w porównaniu z grudniem 2020 r. wzrosły o 4,3 mld zł (tj. o 19,1 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 20,1 mld zł i wzrosła o 5,5 mld zł (tj. o 37,6 proc.) w porównaniu z grudniem 2020 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,3 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,5 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,4 mld zł).

Zobacz również: statystykę bilansu płatniczego

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-30
1 EUR4,6684
1 USD4,5066
1 CHF4,7421
1 GBP5,4151
100 JPY3,2466

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję