Kodeks FX

Deklaracja o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego

Data publikacji: 15-02-2022

Deklaracja o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego

Narodowy Bank Polski po zapoznaniu się z treścią Kodeksu globalnego dla rynku walutowego („Kodeks”) potwierdza, że Kodeks zawiera zbiór zasad powszechnie uznawanych za dobrą praktykę na hurtowym rynku walutowym („rynek walutowy”). Narodowy Bank Polski potwierdza, że jest uczestnikiem rynku w rozumieniu Kodeksu i zobowiązuje się prowadzić działalność na rynku walutowym („działalność”) w sposób zgodny z zasadami Kodeksu. W tym celu Narodowy Bank Polski podjął określone działania, odpowiednie do skali i stopnia skomplikowania prowadzonej działalności oraz charakteru swojego zaangażowania na rynku walutowym, aby dostosować sposób prowadzenia tej działalności do zasad Kodeksu.

Narodowy Bank Polski
Warszawa, 15 lutego 2022 r.

     Deklaracja o przestrzeganiu Kodeksu globalnego dla rynku walutowego

  Kodeks globalny dla rynku walutowego (FX Global Code) - tłumaczenie na język polski »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję