Komunikaty

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Data publikacji strony: 07-02-2022

Wyniki ankiety nt. sytuacji na rynku kredytowym wskazują na łagodzenie bądź utrzymanie przez banki dotychczasowej polityki kredytowej, z wyjątkiem segmentu kredytów mieszkaniowych, oraz na spadek popytu na większość rodzajów kredytów w IV kwartale 2021 r. Wzrost stóp procentowych był najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na zmianę polityki kredytowej, a wzrost zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego i pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych, na zmiany popytu na kredyt.

W dniu 7 lutego 2022 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w IV kwartale 2021 r., oraz przewidywania banków na I kwartał 2022 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2022 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W IV kwartale 2021 r. wszystkie ankietowane banki nie zmieniły kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw a większość z nich złagodziło – dla sektora MSP, jako powód podając m.in. niższe ryzyko związane z sytuacją gospodarczą. Jednocześnie banki zwiększyły maksymalną kwotę kredytu, który może zaciągnąć kredytobiorca spełniający wymagane kryteria. Wzrost popytu ze strony dużych oraz spadek – ze strony małych i średnich przedsiębiorstw wynikał zdaniem banków m.in. ze wzrostu zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego oraz wzrostu wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania.

W IV kwartale 2021 r. większość banków kolejny raz zaostrzyło kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych uzasadniając to wzrostem stóp procentowych i pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej. Z drugiej strony pojedyncze banki złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. obniżyły wymagany udział własny kredytobiorcy. Zdaniem ankietowanych banków odwrócenie trendu wzrostowego i spadek popytu na kredyt nastąpił w wyniku prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym, pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i zmian w wydatkach konsumenckich.

Większość ankietowanych banków kontynuowało w IV kwartale 2021 r. łagodzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, głównie pod wpływem spadku popytu i wzrostu konkurencji ze strony innych banków. Banki w zróżnicowany sposób zmieniły warunki kredytowania, m.in. podniosły marżę kredytową i marżę na kredyty obarczone zwiększonym ryzykiem, ale jednocześnie zwiększyły maksymalną kwotę kredytu.

Przewidywania banków na I kwartał 2022 r. odnośnie do polityki kredytowej różnią się w zależności od rodzaju kredytu: w przypadku kredytów dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP banki deklarują łagodzenie, a w przypadku kredytów mieszkaniowych – zaostrzenie kryteriów ich udzielania. Banki oczekują wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP oraz spadku na kredyty mieszkaniowe. Opinie banków co do kierunków zmian polityki kredytowej i popytu na kredyty konsumpcyjne są podzielone, ze wskazaniem na niewielkie zaostrzenie i lekki wzrost popytu.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-25
1 EUR4,6884
1 USD4,5111
1 CHF4,7729
1 GBP5,4497
100 JPY3,2361

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję