Wydarzenia

Podaż pieniądza w czerwcu 2022 r.

Data publikacji strony: 22-07-2022

W czerwcu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 16,3 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek wartości depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i instytucji samorządowych oraz pieniądza gotówkowego.

Dane opublikowane przez NBP 22 lipca 2022 r. wskazują, że na koniec czerwca 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 998,8 mld zł i była o 16,3 mld zł niższa niż na koniec maja 2022 r.

W czerwcu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszyła się o 6,7 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 414,5 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 4,2 mld zł, tj. o 5,0 proc., do poziomu 80,3 mld zł. Wartość gotówki w obiegu spadła o 6,0 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 363,8 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 0,7 mld zł, tj. 0,1 proc., do poziomu 1 021,0 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 0,9 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 817,8 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,3 mld zł, tj. o 0,1 proc., do poziomu 414,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 29,5 mld zł, tj. o 8,4 proc., do poziomu 323,0 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-25
1 EUR4,6884
1 USD4,5111
1 CHF4,7729
1 GBP5,4497
100 JPY3,2361

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję