Wydarzenia

Podaż pieniądza we wrześniu 2022 r.

Data publikacji strony: 24-10-2022

We wrześniu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 18,1 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 października 2022 r. wskazują, że na koniec września 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 062,1 mld zł i była o 18,1 mld zł wyższa niż na koniec sierpnia 2022

We wrześniu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 14,3 mld zł, tj. 1,4 proc., do poziomu 1 044,3 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 12,2 mld zł, tj. o 2,8 proc., do poziomu 448,1 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego zmniejszyła się o 6,4 mld zł, tj. o 41,4 proc., do poziomu 9,1 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 6,3 mld zł, tj. o 7,8 proc., do poziomu 74,4 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,8 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 816,6 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 2,2 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 434,0 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 10,4 mld zł, tj. o 3,4 proc., do poziomu 319,6 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję