Wydarzenia

Podaż pieniądza w październiku 2022 r.

Data publikacji strony: 24-11-2022

W październiku 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 9,2 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 listopada 2022 r. wskazują, że na koniec października 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 071,3 mld zł i była o 9,2 mld zł wyższa niż na koniec września 2022 r.

W październiku 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 9,1 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 1 053,4 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 4,4 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 452,5 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zmniejszyła się o 9,6 mld zł, tj. o 12,9 proc., do poziomu 64,7 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 10,8 mld zł, tj. o 1,3 proc., do poziomu 805,8 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,8 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 433,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 3,9 mld zł, tj. o 1,2 proc., do poziomu 323,6 mld zł.

Zobacz pełne dane o podaży pieniądza.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-30
1 EUR4,6684
1 USD4,5066
1 CHF4,7421
1 GBP5,4151
100 JPY3,2466

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję