Akty prawne i dokumenty

Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego, w którym ogłasza się:
  • akty prawne organów Narodowego Banku Polskiego dotyczące funkcjonowania banków,
  • bilans oraz rachunek zysków i strat NBP oraz
  • uchwały Komitetu Stabilności Finansowej, o których mowa w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 963 i 1488).
Prezes NBP może skierować do ogłoszenia również inne niż wyżej wymienione akty prawne i obwieszczenia.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego wydawany jest wyłącznie w postaci elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.


Kontakt:

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-950 Warszawa
Redakcja: Departament Prawny NBP
Telefony kontaktowe: +48 22 185 25 55, +48 22 185 41 16
Faks: +48 22 185 26 96
e-mail: sekretariat.dp@nbp.pl

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję