Interfejs B2B
Ogólne informacje o interfejsie B2B

Interfejs B2B wspomaga obsługę rachunków bankowych, wykonywaną przez NBP na podstawie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o finansach publicznych.

Interfejs B2B umożliwia zarządzanie rachunkiem bankowym prowadzonym w NBP bezpośrednio z poziomu systemu informatycznego Posiadacza rachunku, zapewniając wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa.

Z wykorzystaniem interfejsu B2B Posiadacz rachunku może przekazywać:

 • zlecenia płatnicze z rachunku bankowego, w tym zlecenia z przyszłą datą realizacji,
 • żądanie zmiany priorytetu zlecenia płatniczego oczekującego lub w kolejce,
 • żądanie anulowania zlecenia płatniczego oczekującego lub w kolejce,
 • zlecenia sprzedaży czeku bankierskiego,
 • żądanie zmiany priorytetu zlecenia sprzedaży czeku bankierskiego,
 • żądanie anulowania zlecenia sprzedaży czeku bankierskiego oczekującego lub w kolejce,
 • żądanie informacji o stanie realizacji zlecenia płatniczego oraz zlecenia sprzedaży czeku bankierskiego,
 • zapytanie o saldo i stan wolnych środków na rachunku,
 • zapytanie o wyciąg, w tym w ramach zapytania o wyciąg – zapytanie o listę operacji bieżących na rachunku (jednorazowo można pytać o wyciąg lub o listę operacji bieżących),
 • zapytanie o kursy walut,
 • komunikaty informacyjne ELIXIR,
 • komunikaty żądania odwołania płatności SEPA,
 • odpowiedzi na otrzymane komunikaty żądania odwołania płatności SEPA,
 • zlecenie wypłaty gotówki w oddziale banku / w ramach zastępczej obsługi kasowej/ elektronicznej wypłaty gotówki,
 • zasilenie karty płatniczej,
 • zapytanie o historię operacji dokonanych z użyciem karty płatniczej,
 • zapytanie o słownik banków uczestników rozliczeń,
 • dedykowane raporty,
 • oraz – wyłącznie w przypadku upoważnienia ustawowego do otwierania lokat w NBP:
  • zlecenie utworzenia lokaty terminowej,
  • zlecenie zerwania lokaty terminowej,
  • zapytania o lokaty.

W przypadku architektury B2B, Posiadacz rachunku buduje oprogramowanie we własnym zakresie (bądź rozbudowuje dotychczas istniejące). NBP udostępnia Posiadaczowi rachunku dokumentację opisującą standard komunikacyjny oraz komunikatów biznesowych, wraz z dokumentacją uzupełniającą.

 1. Standard RBE w NBP (zip, 5,4 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-09-30
1 EUR4,8698
1 USD4,9533
1 CHF5,0714
1 GBP5,5560
100 JPY3,4325

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję