wersja angielska
Wprowadzenie Program konferencji Organizatorzy Informacje


Przesłanie konferencji

Upadek gospodarki socjalistycznej w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w 1989 r. zapoczątkował głębokie przemiany społeczno- gospodarcze, które w ciągu ostatnich dwudziestu lat doprowadziły do ukształtowania się społeczeństw demokratycznych w tej części świata.

W następstwie tych przemian zmieniła się polityczna, społeczna i gospodarcza mapa Europy, a co za tym idzie i świata. Nastąpiło przyspieszenie procesu integracji europejskiej, który objął większość krajów tego regionu. Mimo że proces transformacji wymagał poniesienia dużych kosztów społecznych i ekonomicznych – bez ich poniesienia kraje Europy Środkowej i Wschodniej zachowałyby niewydajne struktury, które przedłużyłyby okres trwania w stagnacji i ubóstwie. Dlatego też przemiany i reformy, które zostały wprowadzone mogą być postrzegane nie tylko jako droga do wolności, lecz także jako droga do poprawy standardu życia.

Konferencja, organizowana w dwudziestą rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce, które można uznać za symbol upadku systemu socjalistycznego, będzie poświęcona ocenie przemian, jakie dokonały się w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie ostatnich dwudziestu lat.

Naszym celem jest przyjrzenie się roli, jaką kraje naszego regionu odgrywają na arenie międzynarodowej. Konferencja będzie także okazją do wymiany poglądów na temat problemów i wyzwań stojących obecnie przed krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Statistical annex - (pdf, 117 kB)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję