logo

KU WIĘKSZEJ INTEGRACJI I STABILNOŚCI EUROPY:
WYZWANIA DLA STREFY EURO ORAZ EUROPY ŚRODKOWEJ, WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Warszawa, 21-22 października 2011 r.
Konferencja Narodowego Banku Polskiego

Jesienią 2011 r. mija dwudziesta rocznica wydarzeń, które ukształtowały nową rzeczywistość w Europie (powstanie nowych państw europejskich po rozpadzie byłego Związku Radzieckiego i byłej Jugosławii oraz porozumienie polityczne o utworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej). Niniejszym mamy więc dobrą sposobność do oceny dotychczasowych postępów integracji gospodarczej i do sformułowania wniosków na przyszłość. W tej analizie powinniśmy w szczególny sposób uwzględnić ocenę przyszłych perspektyw, jako że ogólnym celem naszej konferencji jest omówienie przeszkód na drodze do bardziej zintegrowanej i stabilnej gospodarczo Europy. W ocenie takiej należy wziąć pod uwagę zarówno Europę jako całość, jak i jej dwie różne, ale nierozerwalnie związane ze sobą części: strefę euro i kraje Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Powiązania gospodarcze i finansowe między zachodnią i wschodnią częścią kontynentu nie gwarantują bezbłędnego działania systemu finansowego; są za to dostatecznie silne, aby generować efekt zarażania działający w obydwu kierunkach.

Relacja prasowa z konferencji

Kontakt: conference@nbp.pl

Kontakt dla mediów: press@nbp.pl


Materiały do pobrania
Zobacz zapis video z konferencji

Patroni medialni:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję