MECHANIZM TRANSMISJI POLITYKI PIENIĘŻNEJ W POLSCE

CO WIEMY W 2011 ROKU?Call for Papers

Seminarium NBP, Warszawa, 5 grudnia 2011 r.

Program seminarium

Znajomość mechanizmu transmisji polityki pieniężnej jest warunkiem skutecznego jej prowadzenia przez bank centralny, a jednocześnie istotną przesłanką umożliwiającą uczestnikom życia gospodarczego rozumienie decyzji podejmowanych przez władze monetarne. Z tego względu Narodowy Bank Polski inauguruje cykl seminariów dotyczących mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce, które będą odbywały się co dwa lata. Celem seminariów będzie prezentacja bieżącej oceny funkcjonowania mechanizmu transmisji na podstawie dorobku badawczego pracowników Narodowego Banku Polskiego, jak również skonfrontowanie tej oceny z opinią krajowego środowiska akademickiego spoza banku. Zamierzamy, aby raz na cztery lata, do cyklicznego seminarium krajowego były dołączone warsztaty międzynarodowe poświęcone empirycznym studiom mechanizmu transmisji polityki pieniężnej.

Podczas seminarium organizowanego w dniu 5 grudnia 2011 r. zostanie zaprezentowany raport dotyczący mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce, a także wybrane studia empiryczne dotyczące tego zagadnienia, autorstwa zarówno pracowników Narodowego Banku Polskiego, jak też osób spoza NBP. Te ostatnie zostaną wyłonione na podstawie zgłoszonych referatów. Planujemy skierowanie raportu wraz z tekstami referatów zaakceptowanych do przedstawienia na seminarium do procesu publikacyjnego w serii „Materiały i Studia” Narodowego Banku Polskiego. Teksty te będą traktowane jako rozdziały recenzowanej monografii.

Propozycje referatów dotyczących problematyki seminarium (pełne teksty, a nie abstrakty bądź streszczenia) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mtm@nbp.pl w terminie do dnia 23 października 2011 r.

Na ten sam adres prosimy o przesyłanie w terminie do dnia 10 listopada 2011 r. zgłoszeń uczestnictwa w seminarium. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu na seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Terminy:

  • do 23 października 2011 r. – przesyłanie na adres mtm@nbp.pl propozycji referatów (pełne teksty, a nie abstrakty bądź streszczenia) na seminarium;
  • do 31 października 2011 r. – informacja dla zgłaszających propozycje referatów na seminarium o ich akceptacji bądź jej braku;
  • do 10 listopada 2011 r. – przesyłanie na adres mtm@nbp.pl zgłoszeń uczestnictwa w seminarium.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję