Konferencje

8. doroczna konferencja NBP
z cyklu Future of the European Economy

The Mystery of Low Productivity Growth in Europe

Warszawa, 26 października 2018

Ósma edycja dorocznej międzynarodowej konferencji NBP, poświęcona przyszłości gospodarki europejskiej, odbyła się 26 października 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie pod hasłem: The Mystery of Low Productivity Growth in Europe.

Narodowy Bank Polski po raz kolejny gościł ekonomistów z niemal całego świata – przedstawicieli banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych i środowisk akademickich. Tegoroczne spotkanie pod hasłem The Mystery of Low Productivity Growth in Europe było poświęcone czynnikom wpływającym na produktywność, jej pomiarom, konsekwencjom spowolnienia wzrostu produktywności oraz poszukiwaniu rozwiązań problemów wynikających z malejącego wzrostu wydajności pracy, szczególnie w regionie Europy Środkowej. W tym roku zaproszenie do udziału w konferencji w roli moderatorów poszczególnych sesji przyjęło czterech prezesów europejskich banków centralnych: Ewald Nowotny – Prezes Oesterreichische Nationalbank, Gaston Reinesch – Prezes Banque centrale du Luxembourg, Jiří Rusnok – Prezes Česká národní banka oraz Lars Rohde – Prezes Danmarks Nationalbank.

Konferencję otworzył Prezes NBP, Adam Glapiński, który odnosząc się do jej tytułu i programu, poruszył kilka kwestii dotyczących „tajemnicy” obecnego niskiego tempa wzrostu produktywności. Prezes NBP podkreślił m.in., że trudno jest wyjaśnić, jakie są źródła niskiej dynamiki produktywności w świecie pełnym innowacji. W szczególności nie jest wciąż w pełni zrozumiałe – co determinuje słabnące tempo TFP (total factor productivity) – zwana przez Mosesa Abramovitza „miarą naszej ignorancji”.

Zakładając jednak, że potrafimy prawidłowo mierzyć dynamikę produktywności, jej niski wzrost obserwuje się od wielu dekad, zwłaszcza w europejskich rozwiniętych gospodarkach. Wydaje się także, że ostatni kryzys miał wpływ na skalę zjawiska, zarówno w gospodarkach rozwiniętych jak i rozwijających się. W Europie Środkowej wzrost produktywności spadł po kryzysie ze średniego poziomu ok. 5% do poziomu ok. 2%. Jest to niepokojące z punktu widzenia procesu konwergencji krajów regionu z bardziej rozwiniętymi gospodarkami zachodnioeuropejskimi.

Prezydent RP Andrzej Duda przekazał powitanie uczestników konferencji w specjalnym liście, wskazując na znaczenie tego forum wymiany doświadczeń dla podkreślenia roli Europy Środkowej, w tym Polski, w gospodarce europejskiej. Życzenia owocnych obrad przekazał także Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki, który w skierowanym do uczestników konferencji liście uwypuklił wyzwania związane ze spadkiem produktywności oraz zaznaczył potrzebę poznania przyczyn i znalezienia rozwiązań obecnego spowolnienia gospodarczego w Europie.

Specjalne przemówienie otwierające obrady wygłosił profesor Wellesley College, Daniel Sichel. W swoim wystąpieniu starał się zdefiniować przyczyny niskiej produktywności. Wśród czynników, które jego zdaniem mogą powodować niski poziomu TFP, wymienił zarówno te po stronie podażowej (związane m.in. ze słabnącym wpływem nowych osiągnięć w technologii cyfrowej na tempo wzrostu gospodarczego oraz słabnącą konkurencję między firmami, spowodowaną pojawieniem się tzw. firm supergwiazd, jak np. Amazon czy Google, z którymi małe przedsiębiorstwa w praktyce nie są w stanie rywalizować), jak i po stronie popytowej (wynikające m.in. ze zjawiska długofalowej stagnacji). Dla zwiększenia przyszłego poziomu produktywności istotne, według profesora Sichela, mają być rozwój technologii, jej rozpowszechnienie, jak i utrzymanie stabilnej polityki, zachęcającej przedsiębiorstwa do podejmowania nowych inwestycji.


Pliki do pobrania:

Sprawozdanie z konferencji:

Zapis wideo z konferencji:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję