Konferencje

9. doroczna flagowa konferencja NBP z cyklu poświęconego przyszłości gospodarki europejskiej

Monetary Policies in the New European Setting

Warszawa, 25 października 2019

Dziewiąta edycja dorocznej flagowej konferencji międzynarodowej NBP, poświęcona przyszłości gospodarki europejskiej, odbyła się 25 października 2019 r. w hotelu Sheraton w Warszawie pod hasłem: Monetary Policies in the New European Setting.

Narodowy Bank Polski po raz kolejny gościł ekonomistów z niemal całego świata – wysokiej rangi przedstawicieli banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych i środowisk akademickich. Tegoroczne spotkanie pod hasłem Monetary Policies in the New European Setting było poświęcone współczesnym wyzwaniom stojącym przed instytucjami odpowiedzialnymi za prowadzenie polityki monetarnej w krajach Europy Środkowej i poza nią, w tym ocenie wpływu czynników takich jak „rozjazd” polityk monetarnych amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a także słabnący, zwłaszcza w Europie Zachodniej, wzrost globalny. Dyskusja była nakierowana również na próbę oceny, jakiego rodzaju polityka monetarna byłaby najbardziej odpowiednia dla naszego regionu (tj. dla krajów UE pozostających przy walutach narodowych, jak Polska, Czechy i Węgry) z punktu widzenia ich specyfiki regionalnej i wyników gospodarczych.

Konferencja składała się z 4 paneli dyskusyjnych. Pierwsze dwa panele poświęcone były omówieniu wpływów na politykę monetarną naszego regionu płynących odpowiednio, z polityki Fedu i EBC. W trzecim panelu dyskutanci skoncentrowali się na wymianie doświadczeń w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej w krajach EU spoza strefy euro. Z kolei ostatni panel, zwany Crystal Ball, tradycyjnie poświęcony spojrzeniu w przyszłość, stanowił próbę przewidzenia, co dla polityki monetarnej mogą oznaczać takie czynniki jak nowy układ sił w UE (rozdrobnienie PE po wyborach, nowy skład KE i mianowanie nowych szefów KE i EBC w 2019 r., a także Brexit) oraz jakie są perspektywy dla konwergencji naszego regionu z krajami Europy Zachodniej.

W tym roku zaproszenie do udziału w konferencji w roli moderatorów sesji przyjęli: Mark Sobel – amerykański przewodniczący OMFIF, a także trzech wysokich rangą przedstawicieli banków centralnych – Madis Müller – prezes Eesti Pank, Martin Flodén – wiceprezes Sveriges Riksbank oraz Barnabás Virág – dyrektor ds. polityki pieniężnej w Magyar Nemzeti Bank.

Konferencję otworzył Prezes NBP, Adam Glapiński, który odnosząc się do jej tytułu i programu, podkreślił m.in., że kraje pozostające przy walutach narodowych, które prowadzą politykę pieniężną dostosowaną do własnej specyfiki, notują bardzo dobre wyniki gospodarcze.

Prezydent RP Andrzej Duda przekazał powitanie uczestników konferencji w specjalnym liście, wskazując na istotną rolę banków centralnych w niwelowaniu niepewności w polityce pieniężnej w Europie i na świecie. Życzenia owocnych obrad przekazał także Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki, który w skierowanym do uczestników konferencji liście uwypuklił m.in. konieczność utrzymywania delikatnej równowagi między polityką pieniężną a fiskalną.

Kraje dysponujące własną walutą mogą łatwiej dostosować swoje polityki pieniężne do aktualnych wyzwań w kontekście „New European Setting”. Ponieważ wyzwania te dotyczą całej Unii, od tego, jak sobie z nimi poradzimy zależy gospodarcza przyszłość wszystkich krajów UE. Z całą pewnością tegoroczna CoFEE przybliżyła uczestników do lepszego rozumienia tych zagadnień.


Session I

Global dimension: Effects of the changing US monetary policy on the emerging market economies, especially in Central Europe
:

Session II

European dimension: The implications of stop-and-go in the ECB’s quantitative easing for the eurozone and Central Europe
:

Session III

Regional dimension: There is life beyond eurozone, isn’t there?
:

“Crystal Ball” Panel

What does the new European political setting mean for the Central European economies?
:


Sprawozdanie z konferencji:

Zapis wideo z konferencji:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję