Konferencje

Prezentacja raportu Banku Światowego January 2020 Global Economic Prospects


13 stycznia 2020 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego (NBP) w Warszawie została zaprezentowana kolejna edycja raportu Banku Światowego (BŚ) z cyklu Global Economic Prospects. Prezentacji dokonała główna autorka raportu, Franziska Ohnsorge – Development Economics Prospects Group Manager z BŚ.

W prezentacji wzięło udział ponad 90 osób, w tym przedstawiciele BŚ, administracji publicznej, banków komercyjnych oraz uczelni wyższych, krajowych i międzynarodowych.

Flagowy raport BŚ poświęcony jest analizie kondycji gospodarki światowej i prognozie wzrostu na najbliższe lata. Analitycy Banku przewidują, że w 2020 r. globalny PKB zwiększy się o 2,5%, w 2021 r. o 2,6%, zaś w 2022 o 2,7%. Niepokojący jest szybki wzrost zadłużenia gospodarek wschodzących i krajów rozwijających się, co zwiększa ich podatność na negatywne skutki potencjalnych kryzysów finansowych. Problemem tych krajów jest także spowolnienie tempa wzrostu produktywności.

Po prezentacji odbył się panel dyskusyjny moderowany przez Filipa Kochana – p.o. Dyrektora Regionalnego BŚ na Polskę i kraje bałtyckie, w którym udział wzięli: Franziska Ohnsorge, Kevin Daly – Co-head of CEEMEA Economics z Goldman Sachs oraz Anna Kosior – Naczelnik z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Dyskusja skoncentrowała się na kwestiach stanowiących treść raportu BŚ, w tym na rosnącym zadłużeniu, niezadowalającym poziomie inwestycji i produktywności oraz napięciach w handlu międzynarodowym. Zwrócono uwagę, że problemem dla podmiotów gospodarczych nie jest sam poziom ceł, ale niepewność co do ich wysokości w przyszłości. Niepokojący jest też wzrost zadłużenia przy spadku produktywności, co jednak raczej nie doprowadzi do kolejnego kryzysu gospodarczego. Sporo uwagi poświęcono gospodarce Polski, która – zgodnie z analizami BŚ – ma w 2020 r. rozwijać się w tempie 3,6%, w 2021 r. – 3,3%, zaś w 2022 r. – 3,1%. Jako przyczyny korzystnej sytuacji ekonomicznej Polski wskazywano poluzowanie polityki fiskalnej oraz transfery środków unijnych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję