Conference

World Bank

Prezentacja raportu Banku Światowego
Global Economic Prospects 2021

20 January 2021
Time: 14:30 CET / 8:30 EST

20 stycznia 2021 r. Narodowy Bank Polski we współpracy z Bankiem Światowym (BŚ), zorganizował prezentację kolejnej edycji raportu z cyklu Global Economic Prospects, która w tym roku odbyła się w formie zdalnej. Uczestnicy mieli możliwość zarówno aktywnego udziału w konferencji poprzez zadawanie pytań, jak i śledzenia transmisji na żywo. Konferencję otworzyła Marta Gajęcka – Członek Zarządu NBP. Prezentacji dokonała główna autorka raportu, Franziska Ohnsorge – Development Economics Prospects Group Manager z BŚ.

Prelegenci prezentacji docenili działania podjęte przez NBP w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19. Ponadto, zdaniem F. Ohnsorge: Ogromny impuls dla gospodarki, jaki zapewniły polskie władze, w tym również działania w ramach polityki pieniężnej, poprawiły perspektywy rozwojowe Polski. W przeciwnym razie, skutki kryzysu byłyby znacznie gorsze.

Global Economic Prospects to jedna z flagowych publikacji BŚ zawierająca cykliczną ocenę stanu gospodarki światowej i prognozę wzrostu na najbliższe lata. Według autorów tegorocznego raportu, globalna gospodarka wydaje się wynurzać z jednej z najgłębszych recesji wywołanej pandemią COVID-19, jednak prognozy na 2021 r. obarczone są dużym poziomem niepewności. Analitycy BŚ przewidują, że rosnący dług publiczny oraz dług prywatny mogą utrudnić powrót gospodarki światowej na ścieżkę szybkiego wzrostu, a tym samym może nas czekać dekada powolnego wzrostu. Osiągnięcie wyższego tempa wzrostu gospodarczego uzależnione będzie od wprowadzenia w życie szeregu reform sprzyjających przede wszystkim zwiększeniu nakładów inwestycyjnych oraz zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. Zmiany są przy tym konieczne w wielu kluczowych dziedzinach takich jak ochrona zdrowia, zabezpieczenia społeczne, edukacja, gospodarka cyfrowa, czy zwiększenie odporności infrastruktury na zmiany klimatyczne. Sukces reform w tych obszarach pomoże zniwelować długofalowe skutki pandemii i ograniczyć skalę ubóstwa na świecie.

Po prezentacji raportu odbyła się dyskusja panelowa, której moderatorem był Paweł Samecki – Doradca Prezesa NBP, a udział wzięli w niej Franziska Ohnsorge, Jacek Kotłowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP oraz Marek Rozkrut – główny ekonomista EY Polska.

Do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję