Konferencje

Pierwsza konferencja dla banków centralnych
krajów Inicjatywy Trójmorza (3SI)
pn. Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości

Warszawa, 10 czerwca 2022 r.

W dniu 10 czerwca 2022 r., z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego (NBP), odbyła się w Warszawie pierwsza międzynarodowa konferencja banków centralnych państw należących do Inicjatywy Trójmorza (IT) pt. Monetary Policy in a New European Reality, organizowana pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji oraz stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy bankami centralnymi 12 państw regionu1 nt. uwarunkowań prowadzenia polityki pieniężnej w nowej rzeczywistości międzynarodowej naznaczonej pandemią COVID-19 i agresją Rosji na Ukrainę. W konferencji wzięli udział wysokiej rangi przedstawiciele wszystkich banków centralnych państw Inicjatywy (poza Bułgarią), innych państw regionu (Albanii, Gruzji, Islandii, Płn. Macedonii, Mołdawii, Ukrainy, Turcji), a także instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Konferencję otworzył Prezes NBP Adam Glapiński, który w swoim wystąpieniu przypomniał szybkie i odważne działania podjęte przez banki centralne (w tym NBP) w reakcji na kryzys pandemiczny, zwracając zarazem uwagę na bieżące wyzwania, które przed nimi stoją. Następnie odczytano wystosowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę list do uczestników konferencji, w którym Prezydent RP wskazał na konieczność dalszego wzmacniania solidarności państw „wolnego świata” oraz zasadność wymiany opinii banków centralnych nt. ich roli we współczesnym świecie.

Wykład wprowadzający do dyskusji podczas zasadniczej części konferencji wygłosił Zastępca Dyrektora Wykonawczego MFW Kenji Okamura, podkreślając postęp gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim okresie, szybką reakcję banków centralnych na kryzys pandemiczny, bieżące zagrożenie wysoką inflacją i spadające tempo wzrostu gospodarczego. Gościem specjalnym konferencji był Prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU) Kyrylo Shevchenko, który wyraził podziękowania za wsparcie Polski i NBP dla Ukrainy i NBU, a także zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia w obecnych realiach spójnych działań przez wszystkie instytucje finansowe oraz podejmowania szybkich i odważnych decyzji.

Zasadnicza część konferencji składała się z trzech paneli tematycznych. Pierwszy z nich, prowadzony przez Pierwszego Zastępcę Prezesa NBP Martę Kightley, poświęcono polityce pieniężnej w czasie pandemii COVID-19. Drugi, prowadzony przez Przewodniczącego Zarządu Banku Litwy Gediminasa Šimkusa, dotyczył ewolucji strukturalnych podstaw polityki pieniężnej. Tematem ostatniego z paneli, prowadzonego przez Gubernatora Narodowego Banku Chorwacji Borisa Vujčicia, były wyzwania i perspektywy dla polityki pieniężnej w kontekście agresji Rosji na Ukrainę.

Zorganizowana przez NBP pierwsza konferencja banków centralnych państw Inicjatywy Trójmorza, wpisuje się w szerszą tendencję stopniowego rozszerzania dialogu i współpracy krajów regionu na nowe obszary. Należy ją uznać za udaną próbę stworzenia forum dialogu i potencjalnej współpracy państw Europy Środkowej w obszarze polityki pieniężnej i bankowości centralnej oraz szansę na uzupełnienie architektury współpracy w ramach IT w tym obszarze.


1 Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję