Konferencje

10. doroczna flagowa konferencja NBP z cyklu poświęconego przyszłości gospodarki europejskiej

Central Europe’s Convergence

Warszawa, 21 października 2022 r.

Konwergencja Europy Środkowej (Central Europe’s Convergence) była tematyką dziesiątej edycji dorocznych flagowych konferencji międzynarodowych NBP, poświęconych przyszłości gospodarki europejskiej. Konferencja odbyła się 21 października 2022 r. w hotelu Intercontinental w Warszawie.

Narodowy Bank Polski po raz kolejny gościł ekonomistów z wielu krajów europejskich – wysokiej rangi przedstawicieli banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych i środowisk akademickich. W konferencji wzięło udział ok. 250 uczestników. Tegoroczna edycja poświęcona była dyskusjom o źródłach i perspektywach konwergencji ekonomicznej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.

Konferencję otworzyła Pierwsza Wiceprezes NBP, Marta Kightley, a następnie odczytany został specjalny list Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, do uczestników. Główny wykład wprowadzający wygłosił następnie Philippe Aghion, renomowany francuski ekonomista, profesor Collège de France i London School of Economics. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę innowacyjności w podnoszeniu konkurencyjności współczesnych gospodarek.

Zasadnicza część konferencji składała się z 3 paneli dyskusyjnych. Pierwszy z nich, którego moderatorem był Robert Holzmann, Prezes Oesterreichische Nationalbank, poświęcony był konwergencji gospodarczej w kontekście europejskim i strukturalnym. Drugi z paneli, moderowany przez Gediminasa Šimkusa, Prezesa Lietuvos bankas, skupiał się na czynnikach wzrostu i konwergencji gospodarek państw Europy Środkowej. Anita Angelovska Bezhoska, Prezesbanku centralnego Macedonii Północnej, była moderatorką ostatniego panelu, zwanego Crystal Ball, tradycyjnie poświęconego spojrzeniu w przyszłość. W panelu tym podjęto próbę określenia czynników determinujących konwergencję w Europie Środkowej w kolejnych latach.

Na koniec konferencji specjalne wystąpienie na temat gospodarki Ukrainy oraz perspektyw jej odbudowy wygłosił Sergiy Nikolaychuk, Wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy. Inwazja Rosji na Ukrainę powoduje poważne straty w gospodarce; przewidywany spadek PKB w 2022 r. wynieść może blisko 1/3. Pomimo trudności, sektor finansowy jest stabilny, a Narodowy Bank Ukrainy zapewnia ciągłość działania systemu płatniczego.

Dyskusje panelowe konferencji potwierdziły tezę o znaczącej konwergencji krajów Europy Środkowej w stosunku do krajów Europy Zachodniej, a tym bardziej krajów śródziemnomorskich. Dzięki reformom, rozsądnej polityce gospodarczej prowadzonej przez kraje Europy Środkowej w minionych dekadach, rozwojowi przedsiębiorczości, a także dzięki napływowi inwestycji zagranicznych i korzyściom z integracji europejskiej kraje te znacząco podwyższyły poziom rozwoju. Kryzys energetyczny i inne skutki wojny na terytorium Ukrainy – to zewnętrzne okoliczności tworzące ryzyka dla dalszego rozwoju naszego regionu i całej Europy.

Narodowy Bank Polski był reprezentowany przez Martę Kightley – Wiceprezes NBP, Członków Zarządu (Pawła Muchę, Rafała Surę, Martę Gajęcką i Piotra Pogonowskiego), Członków RPP, jak również kierownictwo departamentów, w tym m.in.: dyrektor Gabinetu Prezesa Kamilę Sukiennik, dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Piotra Szpunara, dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej Olgę Szczepańską, czy dyrektor Departamentu Zagranicznego Agatę Łagowską.

Prezentacje:

Zdjęcia:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję