Badania i konferencje

Seminaria Instytutu Ekonomicznego NBP w 2009 r.


 • Zadłużenie gospodarstw domowych w nowych krajach członkowskich UE – jego skala i kompozycja walutowa
  Data seminarium: 1 grudnia 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Tatiana Fic - National Institute of Economic and Social Research

 • Wpływ zapaści kredytowej na polską gospodarkę
  Data seminarium: 16 listopada 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 12:00
  Prezentuje: Michał Brzoza-Brzezina, Krzysztof Makarski - Instytut Ekonomiczny, NBP

 • Konkurencja na polskim rynku bankowym – wyniki empiryczne
  Data seminarium: 3 listopada 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Małgorzata Pawłowska - Instytut Ekonomiczny, NBP

 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a konwergencja produktywności w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy danych sektorowych
  Data seminarium: 19 października 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 12:00
  Prezentuje: Marcin Kolasa - Instytut Ekonomiczny, NBP

 • Przegląd najważniejszych wydarzeń na rynku ropy naftowej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu relacji EUR/USD na poziom cen ropy
  Data seminarium: 5 października 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Paweł Kowalewski - BISE, NBP

 • Interaction between foreign financial services and foreing direct investment in Transition Economies: An empirical analysis with focus on the manufacturing sector
  Data seminarium: 20 maja 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Krzysztof Olszewski - Advanced School of Economics, University of Venice

 • Analiza kointegracji w badaniach długookresowej struktury zagregowanego popytu konsumpcyjnego
  Data seminarium: 12 maja 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: mgr Błażej Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Oszacowanie bezwzględnej stopy inflacji w gospodarce polskiej
  Data seminarium: 8 kwietnia 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: dr Michał Brzoza-Brzezina oraz dr Jacek Kotłowski, Instytut Ekonomiczny, NBP

 • Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej
  Data seminarium: 3 marca 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentują: Beata Wróbel i Karolina Nakoneczny, Departament Systemu Płatniczego, NBP, Małgorzata Kapis, Departament Operacji Krajowych, NBP, Anna Zielińska, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Elżbieta Budrewicz, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • Międzyokresowe podejście do modelowania salda obrotów bieżących
  Data seminarium: 4 lutego 2009 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Michał Rubaszek, Instytut Ekonomiczny, NBP

 • Measuring the Effects of Monetary Policy: a Factor-Augmented Vector Autoregressive Approach (FAVAR)
  Data seminarium: 9 stycznia 2009 r.
  Miejsce: sala 254 blok "C"
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: dr Piotr Eliasz

 • Różnice w produktywności pomiędzy krajami OECD, 1970-2000: nowe spojrzenie na światową granicę technologiczną
  Data seminarium: 6 stycznia 2009 r.
  Prezentuje: Jakub Growiec


Seminaria zorganizowane przez Biuro do spraw Integracji ze Strefą Euro (XII 2007 - X 2008)


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję