Badania i konferencje

Seminaria Instytutu Ekonomicznego NBP w 2010 r.


 • Przepływy na polskim rynku pracy – co mówią nam miesięczne dane bezrobocia rejestrowanego?
  Data seminarium: 14 grudnia 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentują: M. Gradzewicz – IE NBP, P. Strzelecki – IE NBP, SGH • Pomiar cen mieszkań a wskaźnik inflacji w Polsce
  Data seminarium: 7 grudnia 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentują: J. Łaszek – IE NBP, SGH, H. Augustyniak, M. Widłak – IE NBP • Stabilizing Intermediation: Re-engineering Financial Flows
  Data seminarium: 23 listopada 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Robert Leeson - Stanford University

  Seminarium odbędzie się w języku angielskim


 • Jak zapobiegać niestabilnym boomom podczas przystępowania do strefy euro?
  Data seminarium: 16 listopada 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: M. Kolasa, M. Brzoza-Brzezina - IE NBP, SGH, P. Jacquinot - EBC


 • Kształt zagregowanych funkcji produkcji: wnioski z oszacowań Światowej Granicy Technologicznej
  Data seminarium: 9 listopada 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prelegenci: Jakub Growiec, Anna Pajor - NBP, Dorota Pelle - SGH, Artur Prędki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie • Nieunikniona aprecjacja? Średnio - i krótkookresowe determinanty kursu złoty/euro w reżimie kursów płynnych
  Data seminarium: 3 listopada 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Robert Kelm, Uniwersytet Łódzki, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych


 • Technology, Utilization and Inflation: Re-assessing the New Keynesian Fundament
  Data seminarium: 19 października 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Peter McAdam, Europejski Bank Centralny
  Seminarium odbędzie się w języku angielskim


 • Migracje czasowe a cykl koniunkturalny
  Data seminarium: 5 października 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Katarzyna Budnik, Instytut Ekonomiczny NBP, Europejski Bank Centralny


 • Do MPC voting records help predicting policy rate changes?
  Data seminarium: 1 lipca 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Andrei Sirchenko, European University Institute, Florencja
  (seminarium w języku angielskim)
 • Polityka wychodzenia z kryzysu stosowana w krajach wysoko rozwiniętych: jej skuteczność i konsekwencje
  Data seminarium: 22 czerwca 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Katarzyna Żukrowska - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, SGH
 • A Fiscal Outlook for Poland using Generational Accounts
  Data seminarium: 18 czerwca 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentują: Christoph Muller - Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg i Janusz Jabłonowski - NBP, Departament Statystyki
  (seminarium w języku angielskim)
 • Wartość godziwa wg GAAP i jej znaczenie dla sektora finansowego USA.
  Czy potrzebna jest zmiana pojęcia fair value?
  Data seminarium: 9 czerwca 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: dr Piotr Wiśniewski - Kolegium Finansów i Zarządzania, SGH

 • The Price of Liquidity: Bank Characteristics and Market Conditions
  Data seminarium: 21 maja 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: Jörg Rocholl - European School of Management and Technology, Berlin

 • Monetary Policy Committees: Meetings and Outcomes
  (Komitety polityki pieniężnej: protokoły posiedzeń i decyzje)
  Data seminarium: 11 maja 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: dr Beata K. Bierut - Monetary Policy Department, De Nederlandsche Bank

 • Antykryzysowe działania wybranych banków centralnych w latach 2007-2010
  Data seminarium: 4 maja 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentują: Beata Zdanowicz oraz Marta Świerczyńska z Departamentu Systemu Finansowego

 • Firmy w czasie globalnej recesji. Własność zagraniczna a dostępność finansowania zewnętrznego
  Data seminarium: 28 kwietnia 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentują: dr Marcin Kolasa oraz dr Michał Rubaszek z Instytutu Ekonomicznego

 • Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego
  Data seminarium: 6 kwietnia 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: dr hab. Dominika Maison, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 • Rola banku centralnego w systemie finansowym – doświadczenia historyczne
  Data seminarium: 23 marca 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: prof. dr hab. Wojciech Morawski - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa

 • Społeczna autoregulacja kryzysu bankowego
  Data seminarium: 2 marca 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: dr Piotr Masiukiewicz - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa

 • Mechanizm wzrostu endogenicznego, jako źródło średniookresowych fluktuacji na rynku pracy - aplikacja dla gospodarki USA
  Data seminarium: 16 lutego 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: dr Michał Gradzewicz - Instytut Ekonomiczny, NBP

 • Kryzys finansowy i mechanizm transmisji monetarnej: kontekst złożoności i asymetrii informacji
  Data seminarium: 2 lutego 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 12:00
  Prezentuje: dr Marek Zwolankowski - Wydz. Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

 • Frykcje finansowe a optymalna polityka monetarna w otwartej gospodarce
  Data seminarium: 19 stycznia 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 10:00
  Prezentuje: dr Marcin Kolasa - Instytut Ekonomiczny, NBP

 • Determinanty relacji płac do wydajności pracy: wyniki dla panelu firm
  Data seminarium: 5 stycznia 2010 r.
  Miejsce: sala im. W. Grabskiego
  Czas: godz. 9:00
  Prezentuje: dr Jakub Growiec - Instytut Ekonomiczny, NBPStopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję