Dealerzy Rynku Pieniężnego

Zasady wyboru banków do pełnienia funkcji DRP na 2012 r.

Data publikacji strony: 03-11-2010

Narodowy Bank Polski informuje, iż rozpoczyna proces oceny kandydatów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego (DRP) na 2012 r.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, NBP oceniać będzie aktywność kandydatów na rynku pieniężnym i walutowym. Ocena dokonywana będzie w oparciu o kryteria Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD).

Kryteria wyboru przez NBP kontrahentów do pełnienia funkcji DRP zawiera załącznik do uchwały nr 56/2010 Zarządu NBP z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dziennik Urzędowy NBP z 2010 r., nr 14, poz. 15)

Kandydaci do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego będą zobowiązani do przesyłania do NBP danych niezbędnych do oceny ich aktywności za okres kolejnych 12 miesięcy, tj. od listopada 2010 r. do października 2011 r. Kandydaci otrzymają szczegółową informację o liczbie zdobytych punktów w ramach oceny IAD, w tym wyniki uzyskane w każdym kryterium, po upływie pierwszych 6 miesięcy oceny oraz łącznie po 12 miesiącach oceny.

Po zakończeniu każdego okresu oceny, NBP sporządzi ranking kandydatów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego, w oparciu o łączną liczbę uzyskanych punktów IAD. Ranking będzie publikowany w systemie Reuters oraz na stronie internetowej NBP, po każdym okresie oceny. Miejsce kandydata uzyskane w rankingu będzie decydowało o jego wyborze do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego na rok 2012.

Instytucja, która wyrazi zamiar ubiegania się o status Dealera Rynku Pieniężnego w 2012 r. proszona jest o przesłanie pisemnej deklaracji (wzór w załączeniu) w terminie do 12 listopada 2010 r. na wskazany niżej adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem „Kandydat do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego”.

Szczegółowe informacje dotyczące Dealerów Rynku Pieniężnego znajdują się na stronie:
www.nbp.pl >> analitycy i banki >> Dealerzy Rynku Pieniężnego

Pliki do pobrania:


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję