Dealerzy Rynku Pieniężnego

Zasady wyboru banków do pełnienia funkcji DRP w 2014 r.

Data publikacji strony: 31-10-2012

Narodowy Bank Polski informuje, iż od listopada 2012 r. rozpoczyna proces oceny kandydatów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego (DRP) na 2014 r. Ocena dokonywana będzie w oparciu o kryteria Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD).

Kryteria wyboru przez NBP kontrahentów do pełnienia funkcji DRP zawarte są w załączniku do uchwały nr 56/2010 Zarządu NBP z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dziennik Urzędowy NBP z 2010 r., nr 14, poz. 15).

Kandydaci do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego będą zobowiązani do przesyłania do NBP danych niezbędnych do oceny ich aktywności za okres kolejnych 12 miesięcy, tj. od listopada 2012 r. do października 2013 r.

Szczegółowa informacja o liczbie zdobytych punktów w ramach oceny IAD zostanie przekazana bankowi kandydującemu po upływie pierwszych 6 miesięcy (ocena cząstkowa) oraz łącznie po 12 miesiącach oceny (ocena końcowa).

Po zakończeniu każdego okresu oceny, NBP sporządzi ranking kandydatów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego, w oparciu o łączną liczbę uzyskanych punktów IAD. Ranking będzie publikowany w systemie Reuters oraz na stronie internetowej NBP, po każdym okresie oceny. Miejsce kandydata uzyskane w rankingu będzie decydowało o jego wyborze do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego na 2014 r.

Podmiot, który wyrazi chęć ubiegania się o status Dealera Rynku Pieniężnego w 2014 r., proszony jest o przesłanie pisemnej deklaracji w terminie do 9 listopada 2012 r. na wskazany niżej adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem „Kandydat do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego”.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-31
1 EUR4,7089
1 USD4,3480
1 CHF4,6918
1 GBP5,3595
100 JPY3,3344

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję