Dealerzy Rynku Pieniężnego

Zasady wyboru banków do pełnienia funkcji DRP w 2017 r.

Data publikacji strony: 04-11-2015

Narodowy Bank Polski informuje, iż od listopada 2015 r. rozpoczyna proces oceny kandydatów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego (DRP) w 2017 r. Ocena dokonywana będzie w oparciu o kryteria Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD).

Kandydaci do pełnienia funkcji DRP będą zobowiązani do przekazywania do NBP danych niezbędnych do oceny ich aktywności za okres kolejnych 11 miesięcy, tj. od listopada 2015 r. do września 2016 r. Zakończenie okresu oceny na wrześniu stanowi zmianę dotychczasowej praktyki w tym względzie (cykl podlegający ocenie w poprzednich latach miał długość 12 miesięcy, kończył się na październiku) i wynika z dotychczasowych doświadczeń banku centralnego w zakresie wyłaniania grupy banków DRP i podpisywania stosownych umów (krótkiego okresu pomiędzy rozstrzygnięciem konkursu a podpisaniem umów) oraz specyfiki okresu świąteczno-noworocznego. W kolejnych latach należy oczekiwać, iż okres oceny ponownie wynosić będzie 12 miesięcy, zakładając, iż rozpoczynał się będzie w październiku poprzedniego roku i kończył we wrześniu. Będzie to pozwalało na zachowanie wydłużonego (około 2-miesięcznego) okresu od ogłoszenia wyników konkursu na pełnienie funkcji DRP do momentu rozpoczęcia przez wybrany panel banków pełnienia funkcji DRP w danym roku.

Szczegółowa informacja o liczbie zdobytych punktów w ramach oceny IAD zostanie przekazana bankowi kandydującemu w maju 2016 r. po upływie pierwszych 5 miesięcy (ocena cząstkowa) oraz w listopadzie 2016 r. łącznie po 11 miesiącach oceny (ocena końcowa).

Po zakończeniu każdego z wyżej wymienionych okresów oceny, NBP sporządzi ranking kandydatów do pełnienia funkcji DRP, w oparciu o łączną liczbę uzyskanych punktów IAD. Wskazany ranking zostanie opublikowany w systemie Reuters oraz na stronie internetowej NBP, po każdym okresie oceny. Miejsce kandydata uzyskane w rankingu będzie decydowało o jego wyborze do pełnienia funkcji DRP w 2017 r.

Podmiot, który wyrazi chęć ubiegania się o status DRP na 2017 r., proszony jest o przesłanie pisemnej deklaracji w terminie do dnia 13 listopada 2015 r. na wskazany niżej adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem „Kandydat do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego”

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję