Dealerzy Rynku Pieniężnego

Zasady wyboru banków do pełnienia funkcji DRP w 2018 r.

Data publikacji strony: 04-10-2016

Narodowy Bank Polski (NBP) informuje, iż od października 2016 r. rozpoczyna proces oceny kandydatów do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego (DRP) w 2018 r. Ocena dokonywana będzie w oparciu o kryteria Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD).

Kryteria wyboru przez NBP kontrahentów do pełnienia funkcji DRP zawarte są w załączniku do uchwały nr 56/2010 Zarządu NBP z dnia 21 października 2010 r. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (Dziennik Urzędowy NBP z 2015 r. poz. 12).

Kandydaci do pełnienia funkcji DRP będą zobowiązani do przekazywania do NBP danych niezbędnych do oceny ich aktywności za okres kolejnych 12 miesięcy, tj. od października 2016 r. do września 2017 r.

Szczegółowa informacja o liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny IAD zostanie przekazana bankowi kandydującemu w maju 2017 r. (ocena cząstkowa za pierwszych 6 miesięcy trwania konkursu) oraz w listopadzie 2017 r. (ocena końcowa).

Po zakończeniu każdego z wyżej wymienionych okresów oceny, NBP sporządzi ranking kandydatów do pełnienia funkcji DRP, w oparciu o łączną liczbę uzyskanych punktów IAD. Oba wskazane rankingi zostaną opublikowane w systemie informacyjnym Thomson Reuters oraz na stronie internetowej NBP. Miejsce kandydata uzyskane w rankingu będzie decydowało o jego wyborze do pełnienia funkcji DRP w 2018 r.

Podmiot, który wyrazi chęć ubiegania się o status Dealera Rynku Pieniężnego na 2018 r., proszony jest o przesłanie pisemnej deklaracji (w załączeniu) w terminie do dnia 14 października 2016 r. na wskazany niżej adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Operacji Krajowych
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
z dopiskiem „Kandydat do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego”

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję