Banknoty i monety

Banknoty kolekcjonerskie

Banknoty kolekcjonerskie to papierowe znaki pieniężne, które są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach. Są one emitowane z okazji ważnych wydarzeń lub też upamiętniają wybitne postaci, autorytety i ich rolę w historii Polski i Polaków.

Banknoty kolekcjonerskie, w związku z ich szczególnym charakterem, różnią się od banknotów obiegowych bogatszą symboliką wizerunków postaci i wydarzeń, kompozycją i szczegółami tematycznymi, a także parametrami technicznymi i graficznymi – liczbą i formą zastosowanych zabezpieczeń przed fałszerstwami, kolorystyką, wymiarami czy technikami druku.

Pierwszy polski banknot kolekcjonerski został wyemitowany przez Narodowy Bank Polski w 2006 r. Był to banknot „Jan Paweł II” o nominale 50 zł.

Banknotami kolekcjonerskimi można posługiwać się na takich samych zasadach, jak banknotami obiegowymi, a więc są one prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Warto jednak pamiętać, że numizmaty (monety i banknoty kolekcjonerskie) osiągają na rynku kolekcjonerskim wartość znacznie wyższą od nominału. Posiadacz banknotu powinien mieć więc na uwadze fakt, że regulowanie płatności banknotem kolekcjonerskim może oznaczać sporą stratę finansową.

Banknoty kolekcjonerskie są zwykle sprzedawane w ochronnych etui papierowo-foliowych, na których zazwyczaj umieszczone są informacje związane z konkretną emisją.

Banknoty kolekcjonerskie, podobnie jak obiegowe, są produkowane na zamówienie NBP przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA w Warszawie.


Lech Kaczyński. Warto być Polakiem

Banknot kolekcjonerski NBP o wartości nominalnej 20 zł upamiętniający Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, wyemitowany w uznaniu jego zasług dla Ojczyzny.  »

Bitwa Warszawska 1920

Narodowy Bank Polski wyemituje banknot kolekcjonerski o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniający Bitwę Warszawską w 1920 roku.  »

100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Banknot kolekcjonerski NBP o wartości nominalnej 19 zł, upamiętniający 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.  »

Niepodległość

Banknot kolekcjonerski NBP o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  »

300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Banknot kolekcjonerski NBP o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniający 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.  »

1050. rocznica Chrztu Polski

Banknot o wartości nominalnej 20 zł upamiętniający 1050. rocznicę chrztu Polski. W centralnej części strony przedniej przedstawiono stylizowane portrety Mieszka I i Dobrawy. »

600. rocznica urodzin Jana Długosza

W 600. rocznicę urodzin Jana Długosza Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł. »

100. rocznica utworzenia Legionów Polskich

W 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł. »

100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii
Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii

100. rocznicę przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie Narodowy Bank Polski upamiętnił banknotem kolekcjonerskim o nominale 20 zł »

200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina

200. rocznicę urodzin wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina Narodowy Bank Polski upamiętni emisją banknotu kolekcjonerskiego o nominale 20 zł »

200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego

W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, poety i dramatopisarza, jednego z najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu, Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł »

Banknot „niepodległościowy”

90. rocznicę odzyskania niepodległości Narodowy Bank Polski uczcił emisją banknotu kolekcjonerskiego o nominale 10 zł, drugiego polskiego banknotu kolekcjonerskiego »

Pierwszy banknot kolekcjonerski – „Jan Paweł II”

16 października 2006 r., w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, NBP wyemitował banknot kolekcjonerski z wizerunkiem Jana Pawła II. Był to pierwszy w historii naszego kraju banknot kolekcjonerski »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-24
1 EUR4,7094
1 USD4,4656
1 CHF4,6538
1 GBP5,4831
100 JPY3,3103

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję