Banknoty i monety

Banknoty obiegowe

200 zł

Banknot obiegowy zmodernizowany o nominale 200 zł

Na banknocie o nominale 200 złotych umieszczono portret króla Zygmunta I Starego.

Na stronie odwrotnej znajduje się wizerunek orła przeplecionego literą „S” w sześcioboku z Kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu, w tle wizerunku orła – fragment dziedzińca arkadowego zamku na Wawelu.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:

 • wymiary: 144 x 72 mm
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (3),
 • tarcza płynnie zmieniająca kolor ze złotego na zielony (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.

Wzbogacony znak wodny
Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „200”.
Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.
Nitka zabezpieczająca (okienkowa)
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „200” i „200 ZŁ” widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Podczas poruszania banknotem widoczna jest płynna zmiana barwy ze złotej na zieloną, a wzór szachownicy porusza się w płaszczyznach poziomej i pionowej. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.
Uzupełniający sie druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Farba zmienna optycznie
Kolor tarczy płynnie przechodzi ze złotego w zielony, a wzór szachownicy porusza się w płaszczyznach pionowej i poziomej.

Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

Farba opalizująca
Opalizujący ornament w kolorze złotym w zależności od kąta patrzenia jest widoczny lub prawie niedostrzegalny.

Złota farba
Na odwrotnej stronie banknotu farbą w kolorze złotym są wydrukowane cyfrowe oznaczenie nominału „200” oraz ozdobny wzór pod nominałem.

W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „200” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.
Banknot obiegowy sprzed modernizacji o nominale 200 zł

Awers banknotu obiegowego o nominale 200 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 200 zl


Wymiary: 144 × 72 mm

Papier: biały

Zabezpieczenia

 • znak wodny: portret króla Zygmunta I Starego

 • nitka zabezpieczająca: w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „200 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego

 • mikrodruk na stronie przedniej: powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” na wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „200” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną

 • mikrodruk na stronie odwrotnej: powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej wizerunku orła w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału

 • widoczne w promieniach UV na stronie przedniej: kwadrat z napisem „200 ZŁ” w lewym górnym rogu – w kolorze seledynowym; farba metalizowana w prawym dolnym rogu w wyodrębnionym polu oraz fragmenty giloszowego tła w prawej i środkowej części banknotu – w kolorze żółtym; pionowa numeracja w prawej części bankonotu – w kolorze pomarańczowym

 • widoczne w promieniach UV na stronie odwrotnej: wstęga giloszowa w górnej części, rysunek korony w owalu, fragmenty kompozycji linii giloszowych układających się w liczby „200”, fragment dolnej wyodrębnionej płaszczyzny oraz część inicjału „NBP” – w kolorze żółtym

 • hologram: na stronie przedniej w kształcie renesansowego kartusza, na którym w zależności od kąta patrzenia widoczne są: duży napis „NBP 200” okolony wieńcem oraz powtarzające się małe napisy „NBP 200” – z lewej strony portretu

 • uzupełniające się pod światło (recto–verso): rysunek korony w owalu oraz niezadrukowane pola z lewej strony portretu u góry i symetrycznie na dole w tle giloszowym – na brzegach banknotu

 • widoczne pod kątem (efekt kątowy): na stronie przedniej w prawej dolnej części na wyodrębnionej płaszczyźnie widoczne w zależności od kąta patrzenia korona w owalu lub liczba „200”

 • farba metalizowana: na stronie przedniej kolor jasnobrązowy i zółty na wyodrębnionej płaszczyźnie w prawym dolnym rogu

 • farba zmienna optycznie: na stronie przedniej – rysunek małego wieńca z prawej strony portretu poniżej rysunku korony, zmieniający kolor w zależności od kąta patrzenia z różowego na szaro–zielony

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji w układzie rosnącym – w lewej dolnej części w kolorze czarnym w układzie poziomym oraz w prawej części w kolorze czerwonym w układzie pionowym.

Kolory zasadnicze:

 • strona przednia – brązowy w kilku odcieniach, jasnożółty, oliwkowy
 • strona odwrotna – brązowy w kilku odcieniach i oliwkowy

Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Zygmunta I Starego otoczony z lewej strony fragmentem wieńca przewiązanego wstęgą; z prawej strony portretu napis: „ZYGMUNT I STARY”. Z lewej strony portretu u góry wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej hologram, pod hologramem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, niżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „200”, pod nią linia, pod linią napis „DWIEŚCIE ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie trójkąta o wypukłych brzegach.

Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „200”, poniżej rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „200”, poniżej rysunek małego wieńca. W tle rysunku korony oraz małego wieńca fragment dużego wieńca. Dolna płaszczyzna obramowana jest u góry i u dołu białym ornamentem. Liczba „200” w lewym górnym rogu, linia pod liczbą, oznaczenie dla niewidomych oraz płaszczyzna w prawej górnej części wypełnione są białym ornamentem.

Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach jasnożółtym, beżowym, jasnobrązowym, oliwkowym, jasnoróżowym i jasnoszarym.

Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek orła przeplecionego literą „S” w sześcioboku z Kaplicy Zygmuntowskiej katedry na Wawelu. U góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Na dole prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „200”, z prawej napis: „DWIEŚCIE ZŁOTYCH”. Nad napisem klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”

Z lewej strony wizerunku orła rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „200”, w tle wizerunku orła – wizerunek dziedzińca wawelskiego, powyżej wstęga giloszowa. Z lewej i prawej strony wizerunku dziedzińca oraz w tle górnej części wizerunku orła kompozycja linii giloszowych układająca się w liczby „200”. W prawym górnym rogu liczba „200” wypełniona białym ornamentem, w dolnym rogu inicjały „NBP”.

Pole znaku wodnego oraz marginesy zadrukowane są kompozycją linii giloszowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję