Banknoty i monety

Banknoty obiegowe

50 zł

Banknot obiegowy zmodernizowany o nominale 50 zł

Banknot o nominale 50 złotych zdobi portret króla Kazimierza III Wielkiego. Z jego prawej strony widnieje ukoronowana litera „K” z monogramu królewskiego z drzwi katedry na Wawelu, a w tle ornament gotycki.

Odwrotną stronę zdobi Orzeł Biały z pieczęci króla Kazimierza III Wielkiego, a poniżej widać berło i jabłko – insygnia królewskie. W tle widnieje panorama Krakowa i Kazimierza z drzeworytu Hartmanna Schedla, podróżnika niemieckiego z końca XV wieku.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:

 • wymiary: 132 x 66 mm
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • litera „K” płynnie zmieniająca kolor z zielonego na niebieski (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne przy dotyku, także dla osób niewidomych, oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP.
 • W 2018 roku zostały wprowadzone do obiegu banknoty pokryte warstwą ochronną podnoszącą trwałość banknotów w obiegu.

Wzbogacony znak wodny
Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „50”.
Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.
Nitka zabezpieczająca
Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „50” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.
Królewska litera zmieniająca kolor (farba zmienna optycznie)
Wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor stylizowanej litery „K” w koronie płynnie przechodzi z zielonego w niebieski.

Uzupełniający się druk obustronny (recto-verso)
Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Patrzenie pod kątem (efekt kątowy)
W zależności od kąta patrzenia widać koronę lub cyfry oznaczenia nominału „50”.

Mikroskopijne napisy
Mikrodruki to czytelne jedynie w powiększeniu napisy umieszczone zarówno na przedniej, jak i odwrotnej stronie banknotu.

W ultrafiolecie
W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „50” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.

Banknot obiegowy sprzed modernizacji o nominale 50 zł

Awers banknotu obiegowego o nominale 50 zl Rewers banknotu obiegowego o nominale 50 zl


Wymiary: 132 × 66 mm

Papier: biały

Zabezpieczenia

 • znak wodny: portret króla Kazimierza III Wielkiego

 • nitka zabezpieczająca: w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „50 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego

 • mikrodruk na stronie przedniej: powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” w wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „50” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis ”RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną

 • mikrodruk na stronie odwrotnej: powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej pieczęci z wizerunkiem orła w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału

 • widoczne w promieniach UV na stronie przedniej: kwadrat z napisem „50 ZŁ” w lewym górnym rogu; farba metalizowana w prawym dolnym rogu w wyodrębnionym polu; fragment giloszowego tła w prawej części banknotu – w kolorze seledynowym. Pionowa numeracja w prawej części – w kolorze pomarańczowym

 • widoczne w promieniach UV na stronie odwrotnej: fragmenty szaty graficznej w prawej i lewej górnej części banknotu oraz inicjały „NBP” w prawym dolnym rogu – w kolorze jasnoseledynowym

 • uzupełniające się pod światło (recto–verso): rysunek korony w owalu oraz niezadrukowane pola z lewej strony portretu u góry i symetrycznie na dole w tle giloszowym – na brzegach banknotu

 • widoczne pod kątem (efekt kątowy): na stronie przedniej w prawej dolnej części na wyodrębnionej płaszczyźnie widoczne w zależności od kąta patrzenia korona w owalu lub liczba „50”

 • farba metalizowana: na stronie przedniej kolor szary i jasnoniebieski w wyodrębnionej płaszczyźnie w prawym dolnym rogu

 • farba zmienna optycznie: na stronie przedniej – ukoronowana litera „K” z prawej strony portretu, zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z różowego na szaro-zielony

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji – w lewej dolnej części w kolorze czarnym w układzie poziomym oraz w prawej części w kolorze czerwonym w układzie pionowym

Kolory zasadnicze: granatowy, niebieski, jasnozielony

Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Kazimierza III Wielkiego oraz napis „KAZIMIERZ III WIELKI” w ozdobnym medalionie. Z lewej strony portretu u góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, poniżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. W tle napisów i godła stylizowana gotycka rozeta. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „50”, pod nią linia, pod linią napis „PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie rombu o wypukłych brzegach. Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „50”, poniżej rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „50”, pod rysunkiem korony monogram – ukoronowana litera „K”. Liczba „50” w lewym górnym rogu, linia pod liczbą, oznaczenie dla niewidomych oraz płaszczyzna w prawej górnej części wypełnione białym ornamentem. Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach niebieskim, jasnofioletowym i beżowym.

Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek orła z pieczęci majestatycznej Kazimierza III Wielkiego, poniżej insygnia królewskie – jabłko i berło. U góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Poniżej pieczęci prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „50”, z prawej napis „PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH”. Z lewej strony wizerunku orła na ozdobnej wstędze giloszowej rysunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „50”, pod rysunkiem korony fragment panoramy Kazimierza. Z prawej strony fragment panoramy Krakowa, na jego tle klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”. Poniżej klauzuli kompozycja linii giloszowych układających się w liczby „50”. W prawym górnym rogu liczba „50” wypełniona białym ornamentem, w dolnym rogu – inicjały „NBP”. Na polu znaku wodnego – kompozycja linii giloszowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję