Banknoty i monety

Urządzenia samoobsługowe do zamiany monet

Urządzenie do zamiany monet

Oddziały Okręgowe Narodowego Banku Polskiego udostępniają klientom urządzenia samoobsługowe do zamiany monet.

Z urządzeń można korzystać w godzinach pracy oddziałów tj. od 8.00 do 14.00. Znajdują się one w salach operacyjnych oddziałów w części dostępnej dla klientów. Lista adresowa Oddziałów Okręgowych NBP dostępna jest pod adresem: nbp.pl/oddzialy

Uwaga Ogłoszenia o aktualnej obsłudze kasowej i dostępności samoobsługowych urządzeń do zamiany monet

Za pomocą urządzeń możliwa jest szybka zamiana dużej liczby monet na znaki pieniężne o odpowiednio wysokich nominałach. Operacja zamiany rozpoczyna się od samodzielnego wsypania przez klienta na tackę urządzenia wymieszanych monet powszechnego obiegu od 1 gr do 5 zł. Po zakończeniu operacji przyjmowania i zliczania monet klient może dokonać wypłaty w kasie oddziału (w wybranych wartościach nominalnych) równowartości przyjętych przez urządzenie monet lub przelać równowartość wpłaconych do urządzenia monet na swój rachunek bankowy, korzystając z funkcjonalności systemu BLIK zaimplementowanej w urządzeniach.
Uznanie rachunku bankowego klienta za pośrednictwem sytemu BLIK możliwe jest dla kwot w przedziale od 11 gr do 2 000 zł. Obecnie z ww. funkcjonalności systemu BLIK w urządzeniach mogą korzystać klienci następujących banków: Pekao S.A., VeloBank S.A. i Nest Bank. Trwają prace nad rozszerzeniem listy banków, które będą oferować klientom możliwość korzystania z funkcjonalności systemu BLIK w urządzeniach samoobsługowych.

W urządzeniach można dokonać zamiany dowolnej liczby polskich monet powszechnego obiegu (z wyłączeniem monet kolekcjonerskich i monet 2 zł ze stopu Nordic Gold). Podkreślenia wymaga fakt, że w celu zapewnienia szybkiej i bezawaryjnej pracy urządzeń, monety, które mają zostać przyjęte przez urządzenie, powinny być czyste, suche oraz pozbawione obcych przedmiotów (np. spinaczy, podkładek, żetonów, guzików itp.).

Usługa zamiany monet skierowana jest do klientów indywidualnych i ma im ułatwić wykorzystanie przechowywanych monet. W związku z tym, od operacji zmiany do kwoty 5 tys. zł, dokonywanych w ciągu 30 dni kalendarzowych, uwzględniając dzień dokonania bieżącej zamiany, nie jest pobierana opłata. Powyżej tej kwoty pobierana jest opłata w wysokości 5%, nie mniej niż 5 zł. Ponadto w razie gdy wartość zamiany waluty polskiej w kasie lub w urządzeniu samoobsługowym przeznaczonym do zamiany monet przekroczy kwotę 2 000 zł, po stronie klienta dokonującego zamiany monet powstaje obowiązek podania kasjerowi danych osobowych i okazania do wglądu dokumentu tożsamości. Obowiązek powyższy dotyczy także klientów, którzy dokonują w sposób powtarzalny operacji zamiany waluty polskiej o niższej wartości. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z wyznaczonymi pracownikami Narodowego Banku Polskiego.

Załączone zdjęcia urządzenia samoobsługowego do zamiany monet, użytkowanego w Oddziałach Okręgowych NBP, przedstawiają proces zamiany monet przez urządzenie.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję