Edukacja

Centralna Biblioteka NBP

Informacja

W związku z obowiązującym w Narodowym Banku Polskim systemem awizacji osób przybywających do Centrali NBP, uprzejmie prosimy Państwa Czytelników o zgłaszanie chęci skorzystania z Czytelni Centralnej Biblioteki Narodowego Banku Polskiego na adres: biblioteka@nbp.pl do godziny 15.30 dnia poprzedzającego wizytę. Centralna Biblioteka NBP potwierdzi drogą mailową do godz. 16:00 możliwość wejścia i przekaże stosowną informację do Biura Przepustek.



Wyszukiwanie w zasobach Centralnej Biblioteki NBP

Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego jest biblioteką naukową. Jej istnienie nierozerwalnie wiąże się z istnieniem Narodowego Banku Polskiego – powstała dwa lata po jego utworzeniu, w 1947 r. Kontynuuje tradycję swoich wielkich poprzedniczek – biblioteki funkcjonującej w ramach Banku Polskiego w latach 1828–1885 oraz Biblioteki Banku Polskiego okresu międzywojnia.

Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego posiada jeden z najbogatszych zbiorów w Polsce z zakresu nauk ekonomicznych, w szczególności z dziedziny bankowości, finansów, zarządzania, a także marketingu, prawa czy wiedzy o Unii Europejskiej. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 155 tys. woluminów. Są to pozycje cenionych wydawnictw naukowych i profesjonalnych, polskich i zagranicznych. Roczna prenumerata czasopism obejmuje 150 tytułów krajowych i zagranicznych.

Biblioteka udostępnia także elektroniczne bazy danych, m.in. LEX, IBUK Libra, ProQuest, Jstor czy OECD iLibrary.

Unikatem w skali krajowej są gromadzone przez bibliotekę informatory i monografie dotyczące działalności międzynarodowych i centralnych banków zagranicznych oraz innych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych, w tym regularnie przysyłane sprawozdania z ich działalności. Do równie cennych zaliczyć należy ponad 5,1 tys. publikacji Banku Światowego oraz przedwojenne publikacje polskie dotyczące historii bankowości. Najstarsze wydawnictwa w zbiorach biblioteki pochodzą z XVIII w. i są to: Wykład początkowych prawideł ekonomiki politycznej z przystosowaniem przepisów gospodarstwa narodowego do onego wydźwignienia i polepszenia, stosownie do aktualnego stanu, w którym rzeczy zostają Jana Ferdynanda Naxa oraz Planta ułożenia projektu Banku Narodowego do Prześwietney Deputacyi Projektu Ekonomiki Krajowey Andrzeja Kapostasa.

Aby skorzystać ze zbiorów Centralnej Biblioteki Narodowego Banku Polskiego, wystarczy posiadać dokument ze zdjęciem. Zbiory dostępne są dla wszystkich czytelników na miejscu w czytelni po złożeniu rewersu. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie osoby zatrudnione w Narodowym Banku Polskim oraz osoby posiadające rewers międzybiblioteczny (na zasadach wypożyczenia międzybibliotecznego udostępniane są jednorazowo maksymalnie 2 książki na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie). Nie wypożycza się publikacji archiwalnych (sprzed 1945 r.). Można je przeglądać wyłącznie na miejscu.

Informacje o publikacjach wydanych po roku 1992 zgromadzone są w katalogu elektronicznym Aleph, a o publikacjach starszych – w katalogu kartkowym (są one systematycznie wprowadzane do katalogu elektronicznego).

Czytelnicy mają do dyspozycji 22 miejsca w czytelni z możliwością podłączenia laptopa, w tym 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, baz danych i drukarki. Dodatkowe stanowiska komputerowe znajdują się także w wypożyczalni. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać ze specjalnego stanowiska komputerowego, wyposażonego w drukarkę brajlowską, lupę elektroniczną oraz linijkę brajlowską. W czytelni zlokalizowany jest także księgozbiór podręczny, pozwalający na swobodny dostęp do aktualnych kodeksów, słowników i encyklopedii oraz do bieżących numerów czasopism i prasy codziennej. W bibliotece można również otrzymać bezpłatne publikacje Narodowego Banku Polskiego. Pracownicy biblioteki udzielają użytkownikom pomocy m.in. w zakresie:

  • uzyskania informacji o działalności Centralnej Biblioteki NBP i o jej zbiorach,
  • przeszukiwania zasobów oraz pozyskiwania, weryfikacji i udostępniania informacji,
  • korzystania z katalogów elektronicznego i kartkowego,
  • przygotowania bibliografii.

Centralna Biblioteka Narodowego Banku Polskiego jest otwarta w następujących godzinach:

  • poniedziałek–piątek 8.00–16.00
  • sobota 9.00–13.00

Zapraszamy!

W okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień) w soboty biblioteka jest nieczynna.

Zobacz więcej:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję