Wskaźniki i rynki

Zabezpieczenia – kredyt lombardowy, kredyt techniczny i repo

Lista dłużnych papierów wartościowych dopuszczonych przez NBP jako zabezpieczenia kredytu lombardowego, technicznego i operacji repo.

Uwaga! Zmiany na liście obowiązującej od 18 maja 2022 r. obejmują dostosowanie poziomu haircuts odnoszonego do wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych przyjmowanych na zabezpieczenie w kredycie lombardowym, kredycie technicznym i repo. Pozostałe haircuty, odniesione do wartości rynkowej papierów wartościowych, a także stosowane do obligacji denominowanych w EUR, nie uległy zmianie. Dostosowanie poziomu haircuts służy ograniczeniu ryzyka spadku wartości zabezpieczenia poniżej kwoty udzielonego kredytu.


Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-06-29
1 EUR4,6809
1 USD4,4533
1 CHF4,6611
1 GBP5,4215
100 JPY3,2704

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję