Kalendarz NBP

Kalendarz udostępniania danych

W nawiasie podano miesiąc (lub kwartał), którego dotyczy odczyt.

Kategorie Ostatnia
aktualizacja
Listopad Grudzień Styczeń Luty
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 11/2022 24/11/22
(październik)
22/12/22
(listopad)
24/01/23
(grudzień)
22/02/23
(styczeń)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 11/2022 07/11/22
(październik)
07/12/22
(listopad)
05/01/23
(grudzień)
07/02/23
(styczeń)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 11/2022 14/11/22
(wrzesień)
14/12/22
(październik)
13/01/23
(listopad)
13/02/23
(grudzień)
Bilans płatniczy - kwartalny 11/2022 - 29/12/22
(III kw. 2022)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 11/2022 07/11/22
(październik)
07/12/22
(listopad)
05/01/23
(grudzień)
07/02/23
(styczeń)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 11/2022 21/11/22
(październik)
21/12/22
(listopad)
20/01/23
(grudzień)
21/02/23
(styczeń)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 11/2022 - 29/12/22
(III kw. 2022)
- -
Zadłużenie zagraniczne 11/2022 - 29/12/22
(III kw. 2022)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie
Ceny
Inflacja bazowa 11/2022 16/11/22
(październik)
16/12/22
(listopad)
16/01/23
(grudzień)
po ogłoszeniu

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-30
1 EUR4,6684
1 USD4,5066
1 CHF4,7421
1 GBP5,4151
100 JPY3,2466

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję