wersja angielska
Wprowadzenie Program konferencji Prelegenci Informacje i rejestracja


            Konferencja wprowadza w ostatni etap prac nad Raportem na temat przystąpienia Polski do strefy euro przygotowywanym przez Narodowy Bank Polski we współpracy z wiodącymi instytutami badawczymi, władzami publicznymi i partnerami społecznymi.

Końcowa wersja Raportu będzie obejmowała zagadnienia ekonomiczne, prawne i operacyjne dotyczące procesu integracji monetarnej ze strefą euro. W Raporcie znajdą się prezentacje autorstwa czołowych ekonomistów z całego świata, którzy przedstawią podczas konferencji swoje opinie na temat procesu integracji Polski i innych nowych państw członkowskich ze strefa euro.

Przygotowanie Raportu zostało powierzone Biuru ds. Integracji ze Strefą Euro, które zostało utworzone w Narodowym Banku Polskim w maju 2007 r. Raport ma być gotowy pod koniec 2008 r.

  • Biuro koordynuje pracę około 100 ekspertów reprezentujących około 40 krajowych i zagranicznych instytutów badawczych i uniwersytetów.

  • Wnioski zawarte w Raporcie będą formułowane w oparciu o szeroki program badawczy obejmujący około 55 projektów badawczych realizowanych przez NBP, wiodące instytuty badawcze jak również przez uznanych ekspertów międzynarodowych. Wszystkie projekty są poddawane ocenie niezależnych recenzentów.

  • Biuro podejmuje wszelkie starania, aby zaspokoić potrzeby w zakresie konsultacji społecznych i informować społeczeństwo o wynikach kolejnych projektów badawczych poprzez organizowanie otwartych seminariów. Biuro zorganizuje ogółem około 100 seminariów. Do uczestnictwa w nich zaprasza się partnerów społecznych oraz ekspertów z ośrodków naukowych i z sektora prywatnego. Uwagi i sugestie zaproszonych gości zostają następnie uwzględniane przez Biuro.

  • W ramach procesu konsultacji Biuro utworzyło platformę współpracy z głównymi partnerami społecznymi, tj. z członkami Komisji Trójstronnej oraz ze Związkiem Banków Polskich. Organizowane są kwartalne spotkania szefów tych organizacji z Prezesem NBP. Partnerzy społeczni przygotują także jedną z części Raportu podsumowującą ich stanowiska i poglądy na temat integracji ze strefą euro.

  • Ustanowiono także stałe kontakty robocze z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Gospodarki organizacjami międzynarodowymi.

Dokument, jakim jest Raport jest dokumentem, który po raz pierwszy przygotowywany jest w oparciu o tak szeroką platformę otwartej komunikacji i konsultacji, przy udziale tak szerokiego spektrum zarówno pracowników badawczych, jak też instytucji.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-08
1 EUR4,7402
1 USD4,4074
1 CHF4,8004
1 GBP5,3351
100 JPY3,3728

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję