wersja angielska
Wprowadzenie Program konferencji Prelegenci Informacje i rejestracja


 1. Dr Peter Backé

  Z wykształcenia jest ekonomistą i prawnikiem. W 1982 ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1989 uzyskał Master of Arts in International Affairs na the Johns Hopkins University w Bolonii, we Włoszech. Od 1990 jest związany z austriackim bankiem centralnym. W latach 2003 - 2004 pracował w Europejskim Banku Centralnym, gdzie nadzorował badania dotyczące przygotowań nowoprzyjętych krajów UE do członkostwa w strefie euro. Wynikiem tych badań jest publikacja EBC zatytułowana The Acceding Countries' Strategies Towards ERM II and the Adoption of the Euro: An Analytical Review. Od 2007 jest zastępcą dyrektora Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Austrii. Jest recenzentem w czasopismach "Economic Systems" oraz "Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review".

 2. Profesor Willem Buiter

  Światowej sławy ekonomista. Obecnie związany z London School of Economics. Wcześniej był wykładowcą uniwersytetów w Cambridge, Yale University oraz Woodrow Wilson School na Princeton University. Wybitny znawca polityki pieniężnej, fiskalnej oraz zagadnień bankowości. W 1979 był konsultantem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W latach 1997 - 2000 był członkiem brytyjskiego Monetarny Policy Council (MPC). Następnie w okresie od 2000 do 2005 sprawował urząd głównego ekonomisty Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Autor wielu artykułów w najbardziej prestiżowych journalach (w tym Journal of International Economics), podręczników oraz książek poświęconych zarówno zagadnieniom polityki monetarnej jak i polityki fiskalnej.

 3. Profesor Barry Eichengreen

  Światowej sławy ekonomista. Obecnie związany jest z University of California w Berkeley. Zajmuje się tematyką przepływów finansowych, procesów integracyjnych w Europie oraz Azji, a także międzynarodowym systemem walutowym. Współpracuje ściśle z National Bureau of Economic Research, a także z Centre for Economic Policy Research w Londynie. Szczególne miejsce w dorobku naukowym prof. Eichengreena zajmują prace poświęcone historii ekonomii (zwłaszcza okres Wielkiej Depresji lat trzydziestych ubiegłego wieku), a także systemu waluty złotej oraz waluty sztabowo - złotej. W latach dziewięćdziesiątych Prof. Eichengreen pełnił funkcję doradcy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jest autorem wielu książek, publikacji naukowych (między innymi na łamach International Journal of Finance and Economics czy Oxford Review of Economic Policy). Często gości na łamach Financial Times oraz Handelsblatt.

 4. Profesor Jeffrey Frankel

  Światowej sławy ekonomista. Obecnie związany z Harvard Kennedy School. Wcześniej był wykładowcą University of California w Berkeley, a także Univeristy of Michigan i Yale University. Pracował w Federal Reserve oraz był doradcą prezydenta USA, Williama Clintona. Autor wielu książek i publikacji w najbardziej prestiżowych journalach (CATO Journal czy Economic Policy). Współpracuje z Europejskim Bankiem Centralnym. Jest współautorem (wraz z Menzie Chinn) głośnego opracowania na temat międzynarodowej roli euro. Autorzy tego opracowania przewidują, że euro prześcignie dolara jako dominującą walutę w międzynarodowym systemie walutowy w okresie następnych 15 lat.

 5. Profesor Paul de Grauwe

  Światowej sławy ekonomista na stałe związany z Katholieke Universiteit Leuven oraz Center for Economic Policy Research w Londynie. Wcześniej między innymi współpracownik Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego oraz banku centralnego Japonii i Rezerwy Federalnej w USA. Wykładał na najbardziej uznanych uniwersytetach świata (Wharton School - University of Pennsylvania czy University of Michigan). Autor wielu książek oraz publikacji (między innymi na łamach International Journal of Finance and Economics, Review of International Economics czy International Finance). Do jego najsłynniejszych książek należy podręcznik "Economics of Monetarny Union" cieszący się dużą popularnością wśród studentów ekonomii na całym świecie. Regularnie pisuje na łamach Financial Times.

 6. Profesor Jakob de Haan

  Znany ekonomista wykładający na uniwersytecie w Groningen w Holandii. W swoich badaniach zajmuje się tematyką polityki monetarnej, zagadnieniami kursu walutowego oraz problematyką kanałów komunikacyjnych stosowanych przez najważniejsze banki centralne.
 7. Profesor Ronald McKinnon

  Światowej sławy ekonomista zajmujący się tematyką gospodarki światowej. Wykładowca Stanford University. Jeden (obok Roberta Mundella oraz Petera Kenena) z twórców teorii optymalnego obszaru walutowego. Wybitny znawca tematyki międzynarodowego systemu walutowego. Wiele czasu poświęcił tematyce kursu walutowego dolara amerykańskiego, jena japońskiego oraz walut europejskich. Obecnie zajmuje się także zagadnieniami polityki kursowej Chin. Ekspert w zakresie tematyki wymienialności walut. Autor szeregu publikacji, które są traktowane na całym świecie jako literatura obowiązkowa każdego ekonomisty. Bardzo często pisuje do The Economist oraz Financial Times.

 8. Profesor Andrew Rose

  Światowej sławy ekonomista. Wykładowca University of California, Berkeley. Wcześniej związany między innymi z uniwersytetami w Oksfordzie, Massachusetts Insitute of Technology, a także London School of Economics. Twórca koncepcji endogeniczności teorii optymalnych obszarów walutowych. Wybitny ekspert w zakresie teorii handlu zagranicznego. Współpracował z wieloma bankami centralnymi między innymi z Anglii, Japonii, Izraela, USA, a także z Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Autor wielu podręczników i szeregu publikacji w najbardziej prestiżowych journalach. W szczególności zajmuje się tematyką wpływu funkcjonowania unii walutowej na handel. Autor publikacji w tak prestiżowych publikacjach jak American Economic Review, czy Journal of International Money and Finance.

 9. Dr Christoph Rosenberg

  Ekspert MFW zajmujący się tematyką gospodarek wschodzących. Od lutego 2005 szef regionalnego biura MFW w Warszawie odpowiedzialnego za Europę Środkową oraz litwę, Łotwę i Estonię. Z MFW związany od 1993. W trakcie pierwszych trzech lat pracy w MFW pracował w departamencie zajmującym się Rosją, Gruzją oraz Azerbejdżanem. Następnie reprezentował MFW w Uzbekistanie. Wcześniej był wykładowcą akademickim związanym z uniwersytetem w niemieckim Regensburg. Na tym uniwersytecie obronił pracę doktorską. Autor wielu publikacji na temat gospodarek wschodzących zarówno na łamach opracowań MFW jak i innych prestiżowych journali (European Economic Review, Journal of Institutional and Theoretical Economics).

 10. Susan Schadler

  Niezależny konsultant ekonomiczny. Wcześniej była szefową misji MFW na Polskę. W 2005, MFW pod jej redakcją opublikował opracowanie Adopting the Euro in Central and Eastern Europe: Challenges of the next step in European Integration, poświęcone tematyce wprowadzenia euro w Europie Środkowej i Wschodniej. Opracowanie to odbiło się szerokim echem zarówno w świecie naukowym jak i środowisk odpowiedzialnych za kształtowanie się polityki gospodarczej w tej części Europy. 11. Profesor Anne Sibert

  Profesor Birkbeck College w Londynie, gdzie kieruje Katedrą Ekonomii, Matematyki oraz Statystyki. Pracuje także dla Centre for Economic Policy Research w Londynie. Ponadto pełni rolę konsultantki Europejskiego Parlamentu w zakresie polityki gospodarczej i monetarnej. W swoich licznych pracach badawczych, poświęciła dużo miejsca zagadnieniom bankowości centralnej, finansów publicznych, a przede wszystkim unii walutowej. Jest autorką szeregu publikacji na łamach tak prestiżowych journali jak European Economic Review, Journal of International Economics czy też Journal of Money, Credit and Banking.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję