Edukacja: Konkursy

VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną
z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w VII Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską
i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Założenia konkursowe

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego
na terenie Polski od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także − za ich zgodą
– promotorzy i uczelnie.

Nagrody

Wyboru najlepszych prac dokona kapituła konkursowa,
która przyzna1 :

  • w przypadku pracy doktorskiej:
    • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
    • trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
  • w przypadku pracy habilitacyjnej:
    • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
    • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński
oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

Termin nadsyłania prac

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 17 lipca 2020 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

O przyjęciu pracy na konkurs decyduje data stempla pocztowego.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w IV kwartale 2020 r.

Prace nadesłane na konkurs powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej, tzn. nagrane na płycie CD/DVD
w formacie doc, docx, lub rtf. O ile to możliwe, praca powinna być zapisana w jednym pliku. Jeśli rozdziały pracy są zapisane w oddzielnych plikach, prosimy umieścić je w jednym katalogu. Opisy plików i katalogów powinny zawierać: imię/inicjał i nazwisko oraz dopisek: „praca dok.hab”. Płyta CD/DVD powinna być podpisana w następujący sposób: imię, nazwisko, praca doktorska/habilitacyjna i ewentualnie tytuł pracy.

Do pracy należy dołączyć odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

Koordynator konkursu:

Beata Przywoska
e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl
tel. 22 185 44 41

Pliki do pobrania:
Patronat honorowy:1Kapituła może dokonać innego podziału nagród.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-19
1 EUR4,5498
1 USD3,8761
1 CHF4,2448
1 GBP5,0374
100 JPY3,6796

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję