Edukacja: Konkursy

Konkurs dla uczelni: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II

Narodowy Bank Polski zaprasza uczelnie do udziału w II edycji Konkursu pt. Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP.

Konkurs adresowany jest do uczelni działających na terenie kraju na podstawie Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Czekamy na propozycje różnorodnych inicjatyw z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Chcemy premiować przede wszystkim działania rozwijające praktyczne umiejętności przydatne w samodzielnym funkcjonowaniu w świecie finansów.

Każda ze zwycięskich uczelni będzie mogła otrzymać do 100 000 zł dofinansowania na realizację projektu.

Projekt powinien dotyczyć minimum trzech z niżej wymienionych obszarów tematycznych*:

  • Zarządzanie własnymi pieniędzmi
  • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji
  • Oszczędzanie i inwestowanie
  • Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia
  • Przedsiębiorczość i kariera zawodowa
  • Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju

Mając na uwadze ryzyko przywrócenia obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w planowanych działaniach warto przewidzieć alternatywne formy ich realizacji, aby w przypadku zaistnienia potrzeby, elastycznie dostosowywać projekt do zmieniających się warunków.

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie wraz z preliminarzem wydatków (do pobrania poniżej) należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 30 września 2021 r., na adres e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl. O przyjęciu wniosku decyduje data jego wpłynięcia na skrzynkę mailową.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 listopada 2021 r.

Koordynator:

Anna Grzeszczyk
e-mail: anna.grzeszczyk@nbp.pl
tel. 22 185 91 97

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem.

Pliki do pobrania:*Szczegółowy opis obszarów tematycznych znajduje się w Regulaminie Konkursu (w § 2 ust. 2)


Co się wydarzyło w I edycji konkursu?

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-01
1 EUR4,7176
1 USD4,5106
1 CHF4,7075
1 GBP5,4583
100 JPY3,3286

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję