Konkursy NBP

Trwające konkursy

Konkurs o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii społeczno-gospodarczej.

Konkurs adresowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie na polskich uczelniach w roku kalendarzowym 2021.

Prace konkursowe można przesyłać do 11 listopada 2022 r.

Informacje i regulamin: www.cpnbp.pl/konkurs

Konkursy rozstrzygnięte

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów

Sprawdź wyniki konkursu

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z zakresu bankowości, pieniądza i finansów, a ponadto podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych oraz promocja najwybitniejszych z nich.

więcej »

XIV Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Sprawdź wyniki konkursu

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w XIV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Na konkurs mogą być zgłoszone prace magisterskie obronione na polskich uczelniach w 2020 r. Termin nadsyłania prac 15 lipca 2021 r.

więcej »

Konkurs na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Sprawdź wyniki konkursu

Startuje XX edycja Konkursu na pracę pisemną – zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Termin nadsyłania prac: 12 października 2021 r.

więcej »

Konkurs dla uczelni: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP (edycja II)
lista uczelni zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania

Narodowy Bank Polski zaprasza uczelnie do udziału w II edycji konkursu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP”. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Czekamy na propozycje inicjatyw z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy, które pozwolą uczniom rozwinąć praktyczne umiejętności przydatne w samodzielnym funkcjonowaniu w świecie finansów.

Termin nadsyłania wniosków upływa 30 września 2021 r. Każda ze zwycięskich uczelni będzie mogła otrzymać nawet 100 tys. zł dofinansowania na realizację projektu.

więcej »

Konkurs na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych
Sprawdź wyniki konkursu

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy scenariusz zostanie nagrodzony w Konkursie – realizacji zajęć w oparciu o nagrodzony scenariusz.

Do wygrania atrakcyjne nagrody pieniężne! Scenariusze można przesyłać do 15 października 2021 r.

więcej »

Konkurs o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z historii społeczno-gospodarczej

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka na najlepszą pracę magisterską poświęconą historii społeczno-gospodarczej.

Konkurs adresowany jest do osób, które obroniły prace magisterskie na polskich uczelniach w roku kalendarzowym 2020.

Prace konkursowe można przesyłać do 1 czerwca 2021 r.

Informacje i regulamin: www.cpnbp.pl/konkurs

XIII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych – sprawdź wyniki

Decyzją kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka nagrody dla najlepszych prac magisterskich w tegorocznej edycji konkursu zostały przyznane.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityki pieniężnej oraz rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu nauk ekonomicznych obronionych w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu, tj. w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zgłoszenia do konkursu można było przesyłać od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

więcej »

VII Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną
z zakresu nauk ekonomicznych – sprawdź wyniki

Decyzją kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka nagrody dla najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych zostały przyznane.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauk ekonomicznych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Zgłoszenia do konkursu można było przesyłać od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.

więcej »

Konkurs na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – sprawdź wyniki

Narodowy Bank Polski po raz dziewiętnasty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych. Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponad­podstawowych (średnich), z wyłą­czeniem szkół dla dorosłych. Prace konkursowe należy nadsyłać do 13 października 2020 r.

więcej »

Konkurs na pracę pisemną dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – sprawdź wyniki

Rusza XVIII edycja Konkursu na pracę pisemną – zapraszamy do udziału uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce!

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych. Adresatami pierwszej grupy są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych. Natomiast drugą grupę uczestników stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Temat dla obu kategorii wiekowych to: "Dbamy o wartość pieniądza" to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne?

więcej »

Konkurs dla uczelni: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Narodowy Bank Polski ogłasza Konkurs adresowany do uczelni w Polsce na projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Czekamy na propozycje różnorodnych inicjatyw z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Chcemy premiować przede wszystkim działania rozwijające praktyczne umiejętności przydatne w samodzielnym funkcjonowaniu w świecie finansów.

więcej »

XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych - nagrody przyznane

13 listopada 2019 r. zakończyła się XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

Zgłoszeń do konkursu można było dokonać od 1 kwietnia do 14 czerwca 2019 roku. Przyjmowane były prace magisterskie obronione w ciągu roku poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

więcej »

Konkurs dla szkół pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat! - sprawdź wyniki

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie grantowym na realizację przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wydarzenia edukacyjnego pod hasłem: Polski ZŁOTY ma sto lat!

Celem Konkursu jest uświadamianie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie. Wyłonimy i dofinansujemy najciekawsze inicjatywy edukacyjne realizowane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w formie wydarzenia popularyzującego wiedzę na temat złotego jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś.

więcej »

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z zakresu bankowości, pieniądza i finansów - wyniki konkursu

Narodowy Bank Polski co trzy lata ma możliwość przeglądu najnowszych wydawnictw naukowych o tematyce ekonomicznej spośród tych zgłoszonych na Konkurs.

Każda z ubiegających się o nagrodę publikacji jest recenzowana przez minimum dwóch naukowców z tytułem profesora uczelni ekonomicznej lub musi otrzymać rekomendację rad naukowych uczelni. Trzy kluczowe kryteria wyboru najlepszego wydawnictwa to: nowatorskie podejście do tematu, warsztat naukowo-badawczy oraz poziom komunikatywności pracy.

więcej »

Konkurs na pracę pisemną dla szkół – XVII edycja - wyniki konkursu

14 grudnia 2018 r. w siedzibie NBP poznaliśmy laureatów XVII edycji Konkursu na pracę pisemną. Po raz ósmy honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.

Uroczysta gala zakończyła XVII edycję organizowanego przez Narodowy Bank Polski Konkursu. W imieniu władz banku laureatom pogratulował profesor Ryszard Kokoszczyński – członek zarządu NBP.

W konkursie wzięli udział uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas szkół gimnazjalnych, którzy zmierzyli się z tematem: W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?

Natomiast uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych napisali prace na temat: 190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?

więcej »

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych - wyniki konkursu

22 listopada 2018 r. zakończyła się VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursów jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

więcej »

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych - wyniki konkursu

22 listopada 2018 r. zakończyła się XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu jest rozwijanie polskiej myśli ekonomicznej oraz zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii oraz finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

więcej »


Konkurs dla szkół 100 projektów edukacyjnych na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie grantowym na realizację przez szkoły podstawowe, gimnazja lub szkoły ponadgimnazjalne wydarzenia szkolnego pod hasłem: My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pragniemy, aby innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o których musimy pamiętać, stały się źródłem inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia. Dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są jednocześnie doskonałą okazją do przygotowania niekonwencjonalnych, budzących zainteresowanie uczniów obchodów Święta Niepodległości w Państwa szkołach.

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej można przesyłać do 5 lipca 2018 r.

więcej »

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję