Instrukcja pobierania kursów walut ze strony internetowej NBP

Nowość!

NBP Web API - pobieranie kursów walut oraz cen złota w formacie XML oraz JSON

Serwis api.nbp.pl udostępnia publiczne Web API umożliwiające klientom HTTP wykonywanie zapytań w zbiorach danych publikowanych przez serwis NBP.PL

Czytaj więcej na:

http://api.nbp.pl/


Pobieranie plików w formacie XML z kursami walut NBP

Pliki w formacie XML z kursami walut NBP umieszczone są na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl) w folderze:

/kursy/xml/*.xml

Dodatkowo w lokalizacji tej znajduje się plik:

http://www.nbp.pl/kursy/xml/dir.txt

zawierający listę nazw plików (bez rozszerzenia .xml) z tabelami kursów walut.

Uwaga!

Od dnia 1 lipca 2015 r. plik dir.txt zawiera dane tylko z bieżącego roku. Dane z lat poprzednich
umieszczone są w plikach dir2002.txt, dir2003.txt ... dir 2015.txt. Format pliku nie uległ zmianie.

Nazwy wszystkich plików mają taki sam format:

'xnnnzrrmmdd.xml'

gdzie poszczególne litery oznaczają:

x – litera określająca typ tabeli:
 • a - tabela kursów średnich walut obcych;
 • b - tabela kursów średnich walut niewymienialnych;
 • c - tabela kursów kupna i sprzedaży;
 • h - tabela kursów jednostek rozliczeniowych.
nnn – trzyznakowy (liczbowy) numer tabeli w roku;

z – litera ‘z’ (element stały)

rrmmdd – data publikacji/obowiązywania tabeli w formacie (bez odstępów): dwie ostatnie cyfry numeru roku, dwie cyfry numeru miesiąca oraz dwie cyfry numeru dnia.

.xml – standardowe rozszerzenie nazwy pliku w formacie XML.

Przykład pobrania z serwisu internetowego NBP pliku XML z tabelą A kursów średnich opublikowaną w dniu 5 lutego 2010 r.
 1. W pliku dir2010.txt szukamy według daty:

 2. ...
  a024z100204
  c025z100205
  h025z100205
  a025z100205
  c026z100208
  h026z100208
  ...

 3. A zatem szukany plik znajduje się pod adresem:
 4. http://www.nbp.pl/kursy/xml/a025z100205.xml
Aktualne (ostanie) pliki z tabelami kursów A, B i C dostępne są również pod następującymi nazwami (odpowiednio): LastA.xml, LastB.xml, LastC.xml.

Terminy publikacji kursów walut NBP

 • Tabela A kursów średnich walut obcych publikowana (aktualizowana) jest na stronie internetowej NBP w dni robocze, pomiędzy godziną 11:45 a 12:15,
 • Tabela B kursów średnich walut obcych publikowana (aktualizowana) jest na stronie internetowej NBP w środy, pomiędzy godziną 11:45 a 12:15,
 • Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych publikowane (aktualizowane) są na stronie internetowej NBP w dni robocze, pomiędzy godziną 7:45 a 8:15.

Zasady korzystania z danych publikowanych na stronie NBP można znaleźć w statusie serwisu pod adresem:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/disclaimer.htm

Dobre praktyki:

 • Zasady wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych określa uchwała nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r., poz. 15),
 • Standardowo należy pobrać plik dir.txt (po terminie jego aktualizacji) uzyskując w ten sposób listę nazw wszystkich dostępnych plików tabel kursów walut w kolejności chronologicznej.


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję