O NBP

Kontakt

Narodowy Bank Polski
Centrala NBP
adres: ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. centr.:
22 185 10 00
faks:
22 185 10 10
e-mail: listy@nbp.pl
adres ePUAP: /NBP/SkrytkaESP
strona: www.nbp.pl »
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW

Uwaga! Przed wysłaniem listu do NBP prosimy zapoznać się z zastrzeżeniami »


Serwis internetowy NBP.pl
Redakcja serwisu: uwagi do strony, aktualizacje treści, zgłoszenia błędów
e-mail: website@nbp.pl


Zastrzeżenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, listy kierowane do Narodowego Banku Polskiego, w tym wnioski, zapytania i skargi, nie będą rozpatrywane, jeżeli nie będą zawierały następujących danych autora (nadawcy): w przypadku osób fizycznych – imienia i nazwiska, zaś w przypadku osób prawnych – nazwy, a także adresu.

Za pośrednictwem strony internetowej do NBP kierowane są prośby o udostępnienie materiałów niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych przez studentów. Prośby te formułowane są często w sposób ogólny i nie wskazują na konkretne dokumenty, dane lub materiały będące w posiadaniu NBP. Niejednokrotnie prośby te mylnie kierowane są do NBP. W takich przypadkach udzielenie pomocy ze strony NBP nie jest możliwe. Wybór oraz opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do napisania pracy jest obowiązkiem piszącego i NBP nie może go w tym wyręczać.

W przypadku, gdy napływająca za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencja zawiera prośbę o udostępnienie konkretnego materiału lub dokumentu będącego w posiadaniu NBP oraz kierowana jest zgodnie z wymogami KPA, Narodowy Bank Polski informuje o możliwościach bezpośredniego zapoznania się z nim lub wskazuje sposób jego udostępnienia. Nie dotyczy to jednak dokumentów i danych publikowanych na stronie internetowej NBP, która jest źródłem szybkiej informacji dla użytkowników Internetu. NBP nie udziela również odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez pocztę elektroniczną sformułowane w sposób ogólny lub bez odwołania się do konkretnego dokumentu bądź danych będących w posiadaniu NBP.Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję